Årsager til rentestigning og aktiefald

Vi har igen set rentestigninger, og aktierne er faldet. Årsagen er tegn på stigende inflation, styrket euro, usikkerhed, om Grækenland, samt generelt øgede udsving på finansmarkederne.

Siden onsdag, den 3. juni 2015, er renten på den danske 10-årige statsobligation steget fra cirka 0,7 procent til cirka 1,1 procent. Det er et ganske markant hop, der har påvirket Formueplejes obligationsporteføljer negativt.

Aktierne er efterfølgende også blevet negativt påvirket af det pludselige rentehop samt usikkerheden om Grækenland. Desuden er euroen blevet styrket over for dollar, hvilket umiddelbart er negativt for de europæiske eksportører. Dog rettede aktierne sig lidt efter nogle dage.

Inflation og volatilitet

Årsagen til rentehoppet er nye nøgletal, der viser tegn på stigende inflation, samt en udtalelse fra ECB-direktør Mario Draghi om, at markederne fremadrettet må forvente større volatilitet (udsving). Det har sendt renterne på de langtløbende obligationer op, og rentekurven er blevet mere stejl.

Selvom stigende inflation på kort sigt påvirker obligationsafkastet negativt, så sender det også et mere positivt langsigtet signal om, at frygten for lavvækst i Europa er aftagende. Det er isoleret set positivt.

Formuepleje er positioneret til stigende renter

Formueplejes obligationsstrategi er positioneret til rentestigninger, idet den gennemsnitlige varighed (kursfølsomhed) ligger lige under tre år, men hvor følsomheden over for stigninger i den langtløbende rente er lav. Det betyder, at den aktuelle stejling af rentekurven relativt set er positivt for porteføljerne, men da rentestigningen rammer hele rentekurven, medfører det absolut set et negativt afkast. På kort sigt giver rentestigningerne negativt afkast, men det højere renteniveau vil på længere sigt øge det forventede afkast.

De aktuelle bevægelser på obligations- og aktiemarkedet ligger inden for det hovedscenarie, som Formueplejes investeringskomité arbejder med som det mest sandsynlige på længere sigt.

Læs også
Sådan påvirker stigende renter obligationsporteføljerne
 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>