Fremgang i alle Formueplejeforeningerne

Aktiemarkederne faldt i anden halvdel af september måned tilbage, men blev reddet af en stigende dollar. Samtidig sendte ECB renterne mod nye, rekordlave niveauer.

Læs månedsrapporten som pdf.

Nye penge fra ECB

Igen, igen var det den Europæiske Centralbank (ECB), der dannede baggrund for september måneds vigtigste begivenhed på de finansielle markeder. Oven på en lang række skuffende nøgletal - herunder en meget lav inflation på 0,3 procent i forhold til sidste år - valgte centralbanken at nedsætte sine renter til nye rekordlave niveauer (se graf). De nye renteniveauer betyder, at bankerne skal betale 0,2 procent for at have indskud. ECB håber, at strafrenten vil få forbrugere og  virksomheder til at bruge penge, fordi renterne på almindelige konti (for eksempel lønkonti) sandsynligvis vil falde, og at det vil få bankerne til at låne flere penge ud.

Samtidig bestemte ECB sig for at opkøbe andre typer europæiske obligationer end statsobligationer. Sammenholdt med ECBs allerede udmeldte TLTRO-program, der låner penge ud til de europæiske banker, forventes det, at ECB over de kommende år sender nye penge i omegnen af EUR 1.000 mia. ud i den europæiske økonomi. Markeds-reaktionen sendte de korte renter sydover, mens de længere renter er steget en anelse hen over september. Den største effekt kom imidlertid i valutamarkedet, hvor euro er svækket ganske kraftigt mod både US dollar (tæt på 4 procent) og mod danske kroner, hvor kronen er på sit stærkeste niveau i mere end to år.

Stigende usikkerhed

En fornuftig start på september måned blev afløst af usikkerhed omkring det makroøkonomiske billede med aktiekursfald til følge. En stigende dollar har bevirket, at afkastet målt i danske kroner over måneden dog sluttede i positivt territorium. Således sluttede Formueplejeforeningernes aktieportefølje med et samlet positivt afkast på 1,0 procent før omkostninger, hvilket var 0,2 procentpoint bedre end aktiemarkedet som helhed.

Blandt sektorerne gik det værst for Materiale og Energi. De fleste materialepriser samt olie afregnes i dollar, hvorfor en stigende dollar over for blandt andet euro lægger pres på prisudviklingen i råvaresegmentet. Råvareprisfald har således været blandt årsagerne til den negative udvikling i både Materiale- og Energisektorerne gennem september. Også en stigende usikkerhed omkring specielt europæisk økonomi har været en medvirkende årsag til den generelle udfordrende stemning på aktiemarkedet samt den negative udvikling i råvareselskaberne.

Sundhedssektoren var september måneds sektorvinder. Høj indtjeningsstabilitet værdsættes, når usikkerheden stiger, samtidig har sektoren gennem en række kvartaler leveret fornuftig indtjeningsfremgang blandt andet i pharmasegmentet.

Læs månedsrapporten som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>