Se hvilke investeringer du skal undgå

Budskabet er klart fra Formueplejes eksperter på de aktuelle Formueplejedage: Pas på med at investere i obligationer med lang løbetid og i virksomhedsobligationer.

Formuepleje har netop afholdt to meget velbesøgte Formueplejedage i København, og her er investeringsbudskabet fra Formueplejes eksperter meget klart. Der er især to typer af aktiver, som investorerne ikke bør have ret meget af i deres porteføljer: Obligationer med lang løbetid og Investment Grade-virksomhedsobligationer, det vil sige obligationer udstedt af virksomheder med høj kreditsikkerhed.

Pas på - renten peger op

De seneste år er renten faldet ganske betydeligt og ligger aktuelt på et meget lavt historisk niveau. På kort sigt vil den nok holde sig nede.

"Men i takt med, at væksten så småt begynder at vende tilbage, vil især de længere renter begynde at stige. Det ekstremt lave niveau betyder, at yderligere rentefald er så godt som udelukket, mens der er risiko for en stejling af rentekurven som følge af forventninger om øget vækst og dermed øget inflation," siger investeringsstrateg Henrik Franck fra Formuepleje.

Derfor anbefaler han, at investorer, der ejer investeringsforeninger med lange obligationer eller har investeret individuelt i langt løbende obligationer, bør nedvægte eller sælge disse aktiver. Ønsker investor derefter at fastholde porteføljens risikoprofil, anbefaler Henrik Franck i stedet at investere fortrinsvis i obligationer med kort løbetid og supplere op med Formuepleje Optimum og/eller Pareto.

Virksomhedsobligationer i søgelyset

Generelt har den aktivklasse, der omfatter udenlandske obligationer, oplevet betydelige kursstigninger de seneste fire år og dermed et samlet akkumuleret afkast på 130 procent. Tiden er nu inde til at tage gevinsterne hjem for så vidt angår virksomhedsobligationer med høj kreditsikkerhed. Det skyldes to grundlæggende forhold, forklarer Henrik Franck.

"For det første vil virksomhedsobligationer blive påvirket negativt af stigende renter. For det andet er kreditspændene, det vil sige merrenten i forhold til statsobligationer, indsnævret ganske betydeligt de senere år og befinder sig aktuelt på et historisk set normalt niveau. Yderligere positivt afkast er derfor ganske begrænset."

Højrenteobligationer er ok

Formuepleje mener dog, at Emerging Markets-obligationer udstedt i lokalvaluta - de såkaldte højrenteobligationer - stadig er relativt fordelagtige, da den effektive rente er tilstrækkelig høj til delvist at kompensere for et stigende renteniveau.

Rebalancering

Udover de klare anbefalinger i retning af markant færre obligationer med lang løbetid og virksomhedsobligationer med høj kredit-rating, opfordrer Formuepleje investorerne til kritisk at se på, hvordan de forskellige aktivklasser i porteføljen er vægtet.

"Mellem 70 og 90 procent af afkastet kommer fra en fornuftig vægtning af de forskellige aktivklasser, søg derfor gerne rådgivning hos Formuepleje om den rigtige fordeling," slutter Henrik Franck.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>