Ny lagerbeskatningsdato

Aktieavancebeskatningsloven blev ændret sidste forår. For Formueplejes investorer medførte det, at lagerbeskatningstidspunktet for aktier i Formueplejeselskaberne fremover skal opgøres ved udgangen af aktionærens indkomstår og ikke som tidligere ved udgangen af investeringsselskabets indkomstår.

Det betyder, at du som investor i Formueplejeselskaberne fremover skal selvangive kursudviklingen for kalenderåret, det vil sige pr. 31. december, og ikke som tidligere pr. 30. juni. Den nye lov har virkning fra indkomståret 2013.

Det skal du gøre

Ønsker du at have en så korrekt forskudsopgørelse for 2013 som muligt, skal du indberette den forventede nettokursudvikling for perioden 1. juli 2012 til 31. december 2013 (halvandet år) for dine Formueplejeaktier. Fra og med 2014 vil indberetningen følge kalenderåret. Bemærk dog, at gevinst/tab ved salg af Formueplejeaktier foretaget i 2012 skal selvangives i 2012.

I forbindelse med udfærdigelse af selvangivelsen for 2013 skal du altså anvende skattekurserne pr. 31. december 2013.

Har du spørgsmål til dine skatteforhold, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller sekretariatet på telefon 87 46 49 00 eller på info@formuepleje.dk.