Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger i Optimum og LimiTTellus

Bestyrelsen for Formuepleje Optimum og LimiTTellus indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger med det formål at bringe selskaberne på forkant og omgangshøjde med ny lovgivning.

Bestyrelserne for både Formuepleje Optimum og LimiTTellus begynder nu for alvor den proces, der i løbet af i år har til formål at gøre selskaberne til afdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje. Dermed udnytter aktionærerne de gode muligheder, som ny lovgivning indebærer. I første omgang indkalder bestyrelserne til ekstraordinære generalforsamlinger i Formuepleje Optimum og LimiTTellus til afholdelse den 5. april 2013 i Aarhus.

Både Optimum og LimiTTellus migreres til afdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje. De får samme risikorammer og investeringsstrategi, som aktuelt gælder i dag, men gennemgår en proces, hvor aktionærerne ender med at skifte fra at være aktionærer til at blive medlemmer af afdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje.

Processen har disse fordele:

  • Aktionærerne kommer på forkant med ny kommende lovgivning, der forventes at træde i kraft den 22. juli 2013.
  • Investorerne vil opleve, at forskellen på købs- og salgskurser kommer tættere på indre værdi som følge af de mere snævre rammer for de lovbestemte indløsnings- og emissionsomkostninger.
  • Det bliver nemmere for nuværende og kommende medlemmer at sammenligne afkast og performance med konkurrerende investeringsprodukter.

To skridt i omdannelse

Første trin er en tilpasning af de nuværende selskabers vedtægter, så de passer ind i de rammer, som vil være gældende, når aktionærerne senere flytter deres midler fra aktieselskaberne til indskud i afdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje. Det er dette første trin, den ekstraordinære generalforsamling skal behandle.

Andet skridt er den mere konkrete migrering af aktier til investeringsbeviser. Detailplanlægningen er i fuld gang, men det er hensigten, at denne ombytning ikke har nogen skattemæssige konsekvenser. Investorerne vil reelt kun opleve, at de får en meddelelse fra værdipapircentralen, hvoraf det kommer til at fremgå, at aktierne er vekslet til investeringsbeviser med præcis samme værdi som tidligere.

De andre selskaber

De øvrige traditionelle Formueplejeselskaber er i gang med en tilsvarende proces, der har til formål at migrere og omdanne selskaberne til kapitalforeninger. Mere information om dette kommer i løbet af 2013.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til processen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 87 46 49 00 eller via mail: info@formuepleje.dk.

Fondsbørsmeddelelse Optimum
Fondsbørsmeddelelse LimiTTellus