Formuepleje: Nedgradering af banker er ok

Torsdag morgen fik syv af Danmarks største banker nedgraderet deres kreditrating af kreditvurderingsinstituttet Moody's.

Formueforvalter Thomas Berngruber følger både de danske og de internationale banker tæt. Han betegner nedgraderingen som rimelig, og ser den i højere grad som positiv end negativ for Danmark.

"Den danske model, der er lovfæstet i Bankpakke 3, kan umiddelbart virke som en dyr løsning for både bankerne og forbrugerne på den korte bane. Men den gør op med den laden-stå-til holdning, der hersker i det øvrige EU og ikke mindst USA. Der vælger lovgiverne at skubbe bankernes udfordringer foran sig i en tro på, at de løser sig selv med tiden. Det er en farlig holdning, og på ingen måde en holdbar løsning," vurderer Thomas Berngruber.

Nedgraderingen kommer som en direkte konsekvens af Amagerbankens krak. I det øvrige Europa og USA får nødlidende banker ikke lov til at gå fallit. Der friholdes almindelige bankkunder, og i vid udstrækning også de professionelle långivere, for tab.

Nordea Danmark, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Ringkjøbing Landbobank og Banknordik får sænket både deres langsigtede rating og ratingen for finansiel styrke. Danske Bank er den syvende bank, der får nedgraderet sin rating, men Danske Bank slipper med en sænkning af sin langsigtede rating.

Det vil, alt andet lige, gøre det dyrere for de pågældende banker at låne på de internationale kapitalmarkeder, hvilket i sidste ende kan slå igennem på den pris, kunderne betaler for deres lån i banken.

Thomas Berngruber forklarer i et interview med Børsen TV konsekvenserne af bankernes nedgradering.