Spring til indhold

Nyheder 2022

16. december 2022

Tjek din økonomi inden 2023 kommer for godt i gang

Selvom du måske har travlt med at finde de rette julegaver til at lægge under træet, så er der endnu en ting, der er værd at huske på. Et nyt skatteår venter lige om hjørnet, og så er det med at overveje: Har du et budget, der holder og er gearet til at bygge til en god fremtidig økonomi? Og er du opmærksom på at indberette din skattebillet rigtigt og rettidigt – og at skattesatserne ofte ændrer sig ved et årsskifte?

15. december 2022

Kort update fra Formuepleje Ejendomme på baggrund af regeringsgrundlaget

I det nye regeringsgrundlag er det anført, at den nye regering vil annullere den ellers påtænkte lagerbeskatning af ejendomme. For investorer i Formueplejes ejendomsfonde medfører det en forbedret løbende likviditet i ejendomsselskaber som følge af, at der ikke skal betales skat løbende.

14. december 2022

Nye hurdlerates træder i kraft ved årsskiftet

I flere af Formueplejes investeringsløsninger arbejder vi med resultathonorar. Dette honorar udløses kun, hvis indre værdi i den enkelte fond er højere end senest, der blev betalt resultathonorar, og hvis afkastet overstiger en såkaldt hurdlerate, som angiver afkastkravet til den enkelte fond det kommende år. Nye hurdlerates træder i kraft den 1. januar 2023.

9. december 2022

Skat: Sådan gør du, når du har tab på dine investeringer

Det hører heldigvis til sjældenhederne, men for første gang i lang tid skal mange af os nu forholde os til, at der i årets løb har været tab på vores investeringer. Hvilke implikationer har det? Kan man udnytte et tab? Hvornår skal du gøre noget aktivt? Og hvad skal du i øvrigt være opmærksom på? Det giver senior formuerådgiver Anders Bjørnager svarene på i denne artikel.

8. december 2022

Der er ingen dumme spørgsmål

Lad mig starte denne klumme med en opfordring: Vi, der arbejder i den finansielle sektor, skal blive bedre til at kommunikere. Og ikke bare lidt. Vi skal blive meget bedre!

5. december 2022

Er lavere renter entydigt godt for aktier?

Det kan være nærliggende at tro, at når renterne topper og måske endda begynder at falde, så vil det have en entydig positiv effekt på aktier. Tager man historikken i betragtning, er der dog et stort ”men” ved denne tese.

24. november 2022

Hvis din bil skal klare et syn, skal du ikke komme til mig

For jeg kan hælde benzin på min bil, pumpe luft i et dæk og sørge for at sende den til service, når der er brug for det. Det kan mine familie og mine venner i et vist omfang også. Men at forberede en bil, inden den skal til syn – det går jeg til en mekaniker med, uanset hvor mange, der giver mig velmenende råd på nettet. Til gengæld skal man ikke tøve med at komme til mig, hvis man vil have sparring på økonomi og investering.

10. november 2022

Kommentar på det amerikanske midtvejsvalg: Øget polarisering i USA

Tirsdag den 8. november blev der afholdt midtvejsvalg i USA, og umiddelbart peger resultatet på, at Præsident Biden og hans parti, Demokraterne, vil miste flertallet. Det kan gøre det sværere for Biden at få gennemført sin politik. Og det er præcist på et tidspunkt, hvor der kan være behov for at reagere på de udfordringer, som amerikansk økonomi i øjeblikket står over for.

4. november 2022

Skal arveafgiften finansiere valgløfterne?

Socialdemokratiet har tidligere ønsket at ændre arveafgiften. Og planen, de har fremlagt, vil gøre det dyrere, hvis man har en større formue og billigere med en lille formue.

20. oktober 2022

Jeg stemmer for enkle og forståelige skatter

Valgkampen er i fuld gang. Og vi skal snart alle sammen over i den lokale gymnastiksal og afgive vores stemme på det parti eller den politiker, vi tror bedst kan forvalte magten og bringe vores land i den rigtige retning.  

18. oktober 2022

Derfor er det attraktivt at investere i obligationer

Mange år med lave eller negative renter har givet obligationer et kedeligt ry som en mindre attraktiv investering. Men obligationer bør være en central del af en langsigtet investeringsstrategi. Særligt ovenpå den seneste tids markante rentestigninger.

11. oktober 2022

Husk skatten – også når kurserne falder

Det er en god ide løbende at tjekke, om din forskudsopgørelse for året fortsat passer med virkeligheden. Det gælder, når kurserne stiger – men så sandelig også, når kurserne på dine investeringer falder.

10. oktober 2022

Formuepleje Ejendomme køber attraktiv udlejningsejendom i Næstved

Ejendomsfonden Formuepleje Ejendomme Select har netop overtaget en attraktiv udlejningsejendom i Næstved, der består af 46 udlejede boligenheder. Ejendommen skal bidrage til at sikre investorerne i ejendomsfonden et attraktivt risikojusteret afkast.

3. oktober 2022

Udsyn: Fra vækstopbremsning til kraftig nedbremsning?

Efteråret har ramt Danmark med køligere temperaturer, vind og regn. Det er også en passende beskrivelse på udviklingen i verdensøkonomien. For det ser mindre og mindre positivt ud for væksten.

3. oktober 2022

Midlertidig suspension af handel er ophævet

Den midlertidige suspendering af handlen med Formueplejes investeringsløsninger er nu ophævet, da de tekniske problemer løst, og der igen kan stilles retvisende priser.

29. september 2022

Derfor skriver banken til dig

I løbet af de seneste uger har uro præget de finansielle markeder og skabt markante kursfald. Derfor modtager mange investorer breve fra deres bank, som informerer om, at de har oplevet fald på mere end 10% i deres portefølje.

23. september 2022

Markedskommentar Rentebevægelser og frygt for recession skabte turbulens

Selvom inflationen i USA faldt i forrige uge, så steg inflationen renset for udviklingen i energi- og fødevarer. Det overraskede både markedet og den amerikanske centralbank, FED. Overraskelsen bidrog ugen igennem til kraftige rentestigninger. De korte renter i USA steg med 0,4 procentpoint, mens de europæiske steg med hele 0,6 procentpoint i ugens løb.

20. september 2022

Vi må ikke gentage 70’ernes økonomiske fejltagelser

Historien har vist, at det kan gå rigtig galt, når pengepolitikken og finanspolitikken modarbejder hinanden. Det så vi i 70’erne med tocifrede inflationstal til følge. Og vi ser antydninger af, at vi er ved at gentage fortidens fejl. Det kan blive meget dyrt for os alle.

15. september 2022

Derfor bør du have en fremtidsfuldmagt

Måske er det et tilfælde. Måske er det alderen. I det seneste stykke tid er flere i periferien af mit netværk blevet ramt af alvorlig sygdom, og sågar er en midt i 50’erne pludseligt og uventet afgået ved døden. Det giver stof til eftertanke.

1. september 2022

Lad dig ikke friste til at droppe investeringerne – du vil fortryde det

Hvis man spørger folk, hvad de vil huske året 2020 for, vil tankerne hos de fleste nok falde på coronapandemiens udbrud og de voldsomme nedlukninger over hele verden. Coronakrisen havde og har fortsat mange negative konsekvenser. Men som den gamle talemåde lyder: intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

18. august 2022

Valget er på vej – og det har stor betydning for din og min økonomi

Kundedirektør Helle Snedker håber, at det kommende folketingsvalg vil handle om, hvordan vi finder de rette balancer i vores samfund. I hendes optik bør fokus være på vilkårene for vores virksomheder, den skat vi betaler, antallet af arbejdsdygtige hænder – og hvordan vi som samfund bliver rigere til gavn for alle.

15. august 2022

Formuepleje styrker aktiestrategien med nye aktieforvaltere

Formuepleje vil fremover have tre eksterne aktieforvaltere tilknyttet med ansvar for sammensætningen af Formueplejes globale aktieportefølje. Den nye strategi skal bidrage til bedre performance og øget fokus på bæredygtighed.

12. august 2022

Andre menneskers penge

I Formuepleje investerer vi langsigtet for at skabe et attraktivt risikojusteret afkast til vores kunder på den lange bane. Det ved vi, og det ved vores kunder. Men det betyder ikke, at tvivlen ikke rammer, når markederne falder, og afkastet på den korte bane ikke er prangende.

1. august 2022

Finanstilsynet er til for at beskytte investorerne

I Danmark er det Finanstilsynet, der har til opgave at føre tilsyn med finansielle virksomheder. Det indebærer både penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere med flere.

27. juli 2022

Hvad er planen med din formue?

Jagten på den perfekte investering er noget, der har manges interesse, mens opsparing og nedsparing i den rigtige rækkefølge kan virke knap så spændende. Men det er det, og det er vigtigt.

21. juli 2022

Alle investorer stiller sig selv tre spørgsmål lige nu – her er tre (opløftende!) bud på svar

Verdensøkonomien er yderst interessant at studere i øjeblikket med eftervirkningerne fra pandemien, krig i Europa, den højeste inflation i mange år og kraftigt stigende renter. Og samtidig er verdensøkonomien yderst kompleks; specielt i øjeblikket, hvor økonomien ikke kun drives af sædvanlige sammenhænge, men i høj grad også af politik. Lukker Putin for gassen? Hvor længe fortsætter krigen? Hvad med nedlukningerne i Kina? Og hvordan bliver de eventuelle konsekvenser? Det er svære spørgsmål at besvare, for vi bevæger os uden tvivl på kanten af det ubekendte.

18. juli 2022

Alle taler om recession Hvad siger de amerikanske selskaber?

Recession og forventninger om høj vækst i selskabernes indtjening er to temaer, som lige nu er på alles læber. De kommende uger vil investorer se nuancerne i de tilsyneladende høje indtjeningsforventninger og søge svar på spørgsmålet om, hvorvidt recessionen er på vej – og hvor dyb den i så fald vil blive.

8. juli 2022

Derfor kan det være nødvendigt (midlertidigt) at hæve priserne for køb og salg

Siden midten af juni har man i medierne, i fondsbørsmeddelelser og på formuepleje.dk kunnet læse, at Formuepleje midlertidigt har hævet indløsningsfradraget i vores obligationsafdelinger og nogle af vores blandede afdelinger. Det har givet anledning til en række spørgsmål – og desværre også misforståelser – om årsagerne til, at det for Formuepleje og andre kapitalforvaltere i perioder kan være nødvendigt at hæve priserne for at købe og/eller sælge investeringsbeviser.

7. juli 2022

Lad ikke markedsuroen slå dig ud som investor – det bliver godt igen

Selvom negative renter – både i banken og på realkreditlånet – snart er historie, og selvom vi har fået vores frihed tilbage og igen kan bruge penge på fly, festivaler og familiefester er det ikke ensbetydende med, at optimering af din økonomi er blevet mindre relevant. Tværtimod.

7. juli 2022

Formuepleje genindfører normale indløsningsfradrag

Formuepleje sænker indløsningsfradraget for en række afdelinger. Den seneste periodes forbedring i likviditeten på obligationsmarkedet betyder, at indløsningsfradraget ændres tilbage til det oprindelige, som fremgår af prospektet. De midlertidige ændringer er således neutraliseret for alle afdelinger.

1. juli 2022

Handel via Formuepleje kræver tredjepartsaftale for Danske Bank-kunder

Størstedelen af Formueplejes investeringsløsninger er børsnoterede, og derfor kan du frit købe og sælge vores produkter via Formuepleje, Nordnet, SaxoTraderGO eller i din egen netbank. Er du kunde i Danske Bank og ønsker at handle via Formuepleje kræver det en tredjepartsaftale.

24. juni 2022

Formueplejes PensionPlanner-fonde skifter navn til Mix

Hvis du er investor i Formuepleje Optimum eller en af Formueplejes PensionPlanner-fonde, skal du være opmærksom på, at der den 1. juli træder en række fusioner og navneændringer i kraft. Disse ændringer vil ikke få større betydning for dig som investor, men der er alligevel et par forhold, du skal være opmærksom på.

23. juni 2022

Er du godt nok beskyttet, når du investerer via netbanken?

I Danmark har der historisk været en tæt forbindelse mellem dem, der oftest talte med kunderne – bankrådgiverne – og dem, der investerede for kunderne, investeringsforeningerne. Bankerne fik betaling fra foreningerne for at fortælle kunderne om de forskellige foreningers fortræffeligheder. Pudsigt gik det ofte så sådan, at når man kom ind i bank A, så hørte man om investeringsforening A.

23. juni 2022

Formuepleje reducerer midlertidig forhøjelse af indløsningsfradrag

Formuepleje reducerer den midlertidige forhøjelse af indløsningsfradrag for en række blandede fonde og obligationsfonde. Markante rentestigninger som følge af højere inflationsforventninger har ramt obligationsmarkedet og gjort det sværere at handle obligationer herunder dansk realkredit. Likviditeten er dog forbedret på det seneste, hvilket retfærdiggør en reduktion i forhøjelsen. De fortsat forhøjede indløsningsfradrag afspejler den meromkostninger, der stadig er forbundet med at sælge obligationer.

15. juni 2022

Midlertidig forhøjelse af indløsningsfradrag

Markante rentestigninger som følge af højere inflationsforventninger har ramt obligationsmarkedet og gjort det sværere at handle obligationer, herunder danske realkredit. Formuepleje er derfor nødsaget til midlertidigt at hæve indløsningsfradraget for en række obligationsafdelinger og blandede afdelinger. Ændringen afspejler den meromkostning, der i øjeblikket er forbundet med at sælge obligationer.

13. juni 2022

Markedskommentar: Inflation og centralbanker giver aktiekursfald og rentestigninger

Den seneste uge har budt på fornyet turbulens på de finansielle markeder. Renterne steg kraftigt, og de globale aktiemarkeder faldt med omkring 5%. Alene fredag i sidste uge faldt de amerikanske aktieindeks med omkring 3%, og aktiekursfaldene er fortsat mandag. Rentestigningerne og aktiekursfaldene har desværre også haft negative konsekvenser for Formueplejes investeringsløsninger. Mandag er afkastet på Formuepleje Fokus -4,5%, Formuepleje Penta falder med 5,6% og Formuepleje Safe falder med 3,5%.  

13. juni 2022

Fra inflation til vækst – fra værdiansættelse til indtjening

De seneste otte måneder har handlet om inflation, hvilket har resulteret i en markant justering af værdiansættelse af aktier. Mens verdens centralbanker forsøger at genoprette ligevægt mellem udbud og efterspørgsel for at tæmme inflationen, skal aktieinvestorernes fokus skifte fra værdiansættelse til indtjening, fordi fokus kommer til at skifte fra inflation til vækst. Klassiske dyder som: Soliditet, indtjeningskvalitet og pricingpower bliver afgørende parametre for at skabe afkast.

9. juni 2022

Skat er en lykkelig begivenhed

Hvis der skal betales skat, er det fordi du har fået et afkast af dine investeringer. Du skal imidlertid ikke have levet livet som investor særligt længe, før du ved, at afkast og risiko hænger sammen. Over lange tidshorisonter vil der ofte være en sammenhæng mellem, hvor store udsving du kan leve med, og hvor stort et afkast du kan forvente. Desværre gælder det ikke uden undtagelser. Der findes masser af højrisikoinvesteringer, som ender med tab – uanset hvor længe du venter.

1. juni 2022

Udsyn: Centralbanker og inflation satte dagsordenen i maj

Udsyn: I maj var fokus i høj grad rettet mod centralbankerne og deres balancegang med at navigere i det nuværende økonomiske miljø med høj inflation uden at træde for hårdt på bremsen og dermed skabe nedgang i væksten.

26. maj 2022

Kære nye investor – har du gjort dit forarbejde?

Jeg har sagt det før, men budskabet er så vigtigt, at jeg har lyst til at sige det igen: Velkommen til de finansielle markeder. Det er så vigtigt, at du er her, men husk, at det ikke er en legeplads.

24. maj 2022

Prisdannelsen på markedet for investeringsejendomme

Når det kommer til ejendomsinvestering, bliver vi i Formuepleje ofte mødt af spørgsmålet om, hvorvidt det i kølvandet på stigende boligpriser – og potentielt faldende boligpriser – stadig er muligt at skabe afkast på ejendomme. Det mener vi, det er. I denne artikel forklarer vi hvorfor.

12. maj 2022

"Jeg sparer bare op i mit selskab"

Der er så mange ting, vi går og gør, uden at vi måske helt ved hvorfor – eller uden at vi tryktester, om det fortsat er en rigtig god ide. Forhold dig til din økonomi, og gør noget ved den, hvis du finder ud af, at der er plads til forbedring.

10. maj 2022

Recessionsfrygt skaber uro på de finansielle markeder

De finansielle markeder gennemgår i øjeblikket nogle turbulente dage. Der er en række mulige årsager til dette, hvor den måske vigtigste er en øget recessionsfrygt. Denne frygt har gennem de seneste dage givet anledning til bevægelse både på aktiemarkedet, virksomhedsobligationer og på rentemarkedet, herunder det danske realkreditmarked.

9. maj 2022

Aktieuro skærper investorernes fokus på én ting

Den seneste måned har de globale aktiemarkeder været præget af stor uro, som primært skyldes forsyningsproblemer og inflation samt opbremsning i den globale vækst. I sidste ende er der dog kun én ting, som er afgørende for, at man som aktieinvestor kan skabe afkast.

6. maj 2022

Stor uro på de finansielle markeder

Den forgangne uge var præget af en del turbulens på de finansielle markeder. Set over ugen faldt de globale aktiemarkeder med 2,5%, men der var betydeligt større udsving på daglig basis. Der var også forholdsvis store forskelle regionerne imellem, hvor de amerikanske aktier faldt væsentligt mere end de europæiske. De største tab var på de amerikanske teknologiaktier og Nasdaq-indekset tabte 5% alene torsdag.

4. maj 2022

Nye anbefalinger til pension: Hurra for enkelhed og fleksibilitet

Pensionskommissionen har udgivet en rapport med en række anbefalinger til, hvordan fremtidens pensionssystem skal se ud i Danmark. Men hvad er det for anbefalinger, og vil de have den ønskede effekt, hvis de bliver vedtaget? Det giver Formueplejes kundedirektør Helle Snedker sine bud på i denne artikel.

29. april 2022

Ordinære generalforsamlinger afholdt 2022

Formuepleje har fredag den 29. april 2022 afholdt generalforsamlinger i de børsnoterede foreninger, der tæller en investeringsforening samt fem kapitalforeninger.

28. april 2022

Økonomiske rødstrømpetanker

Sølvbryllupsskilsmisser er i vækst, og derfor kan det være en god ide at sørge for at begge parter kan klare sig selv, hvis livet pludselig tager en uventet drejning.

25. april 2022

Centralbanker og covid-nedlukninger i Kina presser kurserne

Formueplejes investeringsløsninger har over den seneste uges tid oplevet kursfald efter en periode med kursstigninger. Vores balancerede løsninger er siden starten på 2022 typisk faldet fra 5%-19% afhængig af risikoniveau og andelen af dansk realkredit. Sammenlignet med markedet er det lidt bedre i vores lavrisikoforening, mens højrisikoforeninger er faldet mere end markedet. Det er både aktier og danske realkreditobligationer, der har bidraget til kursfaldene.

14. april 2022

Udskyd ikke investeringer i aktier

Skal jeg købe nu? Eller er det bedre at vente? Det spørgsmål stiller mange sig selv i det nuværende marked. Svaret er, at dine penge har bedst af at komme ud på markedet nu. Så arbejder de for dig længst muligt. Et godt råd til dig er derfor at tænke langsigtet, når du investerer. Giv dig selv en tidshorisont på mindst 3-5 år, og spred din risiko, for eksempel ved at købe aktier i flere portioner over tid. Og vær tro over for din strategi, også når der er udsving på markedet.

12. april 2022

Længe leve konfirmationsgaven!

Konfirmationssæsonen er over os, og dermed er det tid til konfirmationsgaver. Men hvad er den rette gave – er det mobiltelefonen eller noget andet? Her er det også værd at overveje, om gaven skal have kort eller lang levetid, og måske om det skal være en gave, der giver mere end gaven selv.

11. april 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen Formuepleje afholder fælles ordinær generalforsamling.

6. april 2022

Kirstine Damkjær ny bestyrelsesformand i Formuepleje

Kirstine Damkjær er ny bestyrelsesformand i Formuepleje Holding A/S, hvor hun skal realisere forretningsstrategien for 2026, der blandet andet rummer en ambition om at fordoble kapitalen under forvaltning. Samtidig træder Steffen Ebdrup tilbage fra bestyrelsen efter mere end ti års indsats.

6. april 2022

Skelsættende rekordår for Formuepleje

2021 bød på en ny ankerinvestor, en historisk stærk bundlinje og stadig flere og flere kunder, der betroede Formuepleje at forvalte deres penge.

4. april 2022

Rentekurven vil stjæle overskrifter, men aktieinvestorer bør i første omgang fokusere på regnskaber

Hvis du ikke allerede har læst om det, kommer du formentlig til det inden for nær fremtid. Den amerikanske rentekurve har kortvarigt været invers og ligger nu tæt på at invertere reelt. For mange lyder det som volapyk, men i løbet af de seneste 70 år er det et forhold, der har ligget forud for alle amerikanske recessioner. Dermed er det også et område, der tiltrækker sig enorm opmærksomhed blandt aktieinvestorer. Sidste gang kurven inverterede var i august 2019.

31. marts 2022

Danskerne begynder at fatte interesse for pension

I sidste uge så jeg en overskrift, der gjorde mig glad. Vi interesserer os for pension som aldrig før. Overskriften var fra pensionsselskabet Sampension. Der er stadig lang vej, før vi er i mål, men det glæder mig, når et af vores større pensionsselskaber med sine nye tal kan meddele, at interessen for pension aldrig har været større.

25. marts 2022

Rusland kan blive afgørende afhængig af Kina – det var nok ikke Putins plan

Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 vil stå som skelsættende for såvel Rusland som verdensøkonomien. Rusland vil blive økonomisk isoleret af de vestlige demokratier – og vil på kort og mellemlangt sigt være økonomisk afhængig af Kina. Kina vil fremstå som den økonomiske vinder af konflikten, men kan have undervurderet reaktio­nerne for de vestlige forbrugere, der indirekte medvirker til, at produktion flytter hurtigere ud af Kina.

17. marts 2022

Krigen i Ukraine påvirker din privatøkonomi

Når en krig bryder ud, som vi har set efter Ruslands invasion af Ukraine, påvirker det store dele af økonomien – ja, helt ned i din privatøkonomi kan det mærkes. Der er derfor potentielt store ting i spil lige nu, som du skal være opmærksom på. Du bør sætte dig ind i, hvordan udviklingen kan ramme dig – eventuelt med hjælp af professionel rådgivning.

16. marts 2022

Krigen i Ukraine ændrer dagsordenen

Ruslands krig i Ukraine medfører store forandringer: Vi befinder os midt i et paradigmeskifte. Der skal sættes yderligere skub i energiomstillingen, så vi frigør os af afhængigheden af fossile brændstoffer og russisk energiforsyning.

14. marts 2022

Forstå OAS på 5 minutter

OAS, spændudvidelser og kreditspænd er svært forståelige begreber og ord, men meget afgørende for afkastudviklingen i flere af Formueplejes investeringsløsninger. Denne artikel forsøger at forklare begreberne, så de bliver mere forståelige.

9. marts 2022

Aktiesparekontoen: Din skat bestemmer det reelle indskudsloft

I 2022 er indskudsloftet på aktiesparekontoen 103.500 kroner, men er din aktiesparekonto oprettet i 2021 eller tidligere, så er regnestykket lidt mere kompliceret. Så bliver indskudsloftet nemlig individuelt, fordi det afhænger af den skat, du har betalt.

1. marts 2022

Udsyn: Ruslands invasion påvirker store dele af de finansielle markeder

Ruslands invasion af Ukraine tager p.t. al opmærksomhed på de finansielle markeder. Op til krigen i Ukraine har det ellers mest handlet om inflation og pengepolitiske stramninger, men den geopolitiske situation har taget over. Siden den russiske invasion blev sat i værk, er renterne faldet, og markedet er nu ikke helt så aggressiv i prisningen af renteforhøjelser, hverken fra Fed eller ECB. Til gengæld er der som konsekvens af den russiske invasion ny udsigt til betydelige, finanspolitiske stimuli – overvejende i Europa. Der skal investeres kraftigt i forsvar samt opbygningen af en uafhængig energiinfrastruktur (forsyning og distribution). Dette vil understøtte væksten.

28. februar 2022

Tre udfordringer påvirker aktiemarkedet – med Rusland som den største

De første måneder af 2022 har været udfordrende som aktieinvestor med negative afkast som det gennemgående tema på tværs af regioner, sektorer og faktorer. Tre temaer har været og er dominerende som de forklarende faktorer, men specielt den russiske invasion af Ukraine udfordrer aktuelt investorernes risikoappetit.

24. februar 2022

Bekymrende udvikling i Ukraine – men bevar besindelsen

Situationen i Ukraine er forværret, efter at Rusland har invaderet Ukraine, og reel krig er dermed den nye virkelighed, som vi må forholde os til. Det påvirker de finansielle markeder temmelig voldsomt. Formueplejes investeringsløsninger er også mærket af de negative kursreaktioner.

24. februar 2022

Pludseligt sporskifte svækker den fremtidige tillid til ECB

Den Europæiske Centralbanks modeller til at forudsige inflationen har taget fejl så ofte, at centralbanken nu selv har mistet tilliden til dem. Det er baggrunden for det markante skifte, vi så ECB-chef Christine Lagarde foretage for nylig.

22. februar 2022

Markedskommentar om Rusland / Ukraine-konflikten

Konflikten mellem Rusland og Ukraine blev yderligere eskaleret i går, da Vladimir Putin anerkendte de to østukrainske territorier Luhansk og Donetsk som selvstændige republikker. Reaktionen på de finansielle markeder har indtil videre været meget behersket, og selv om vi ikke udelukker, at der vil komme dage med større aktiekursfald som følge af den tilspidsede situation i Ukraine, forventer vi ikke nogen langvarig negativ reaktion.

14. februar 2022

En hyldest til de private pensionsordninger

Det er en sand lykke, at de private pensionsordninger nu har nået et omfang, hvor to tredjedele af landets pensionister har sparet op til egen alderdom. Andelen er kun stigende, og det er godt for både den enkelte og samfundsøkonomien.

10. februar 2022

Handel er genoptaget efter midlertidig suspension

De tekniske problemer, der tidligere på dagen gjorde, at det ikke var muligt at handle i Formueplejes foreninger, er nu løst. Handlen er derfor genoptaget, og der kan atter vises retvisende indre værdier i Formueplejes foreninger.

7. februar 2022

Formuepleje nedbringer renterisikoen efter kursfald

Den forgangne uge sluttede med kraftige kursfald i både aktier og obligationer, efter at ECB foretog en kovending og signalerede, at renteforhøjelser kan komme på tale langt tidligere end forventet. Udviklingen, der har negativ indvirkning på afkastene i Formueplejes foreninger, har fået Formuepleje til at reducere renterisikoen.

3. februar 2022

Storpolitiske konflikter kan ramme de finansielle markeder

Der er øget sandsynlighed for, at det i den kommende tid ender med militær konflikt i en eller anden form mellem Rusland og Ukraine. Det vil for en stund påvirke særligt Europas økonomi, ramme energipriserne yderligere og potentielt også de finansielle markeder, men dog næppe sætte sig varigt. Samtidig rumsterer Kina også med sin fremfærd over for Taiwan.

2. februar 2022

Skuffende start på 2022 for dansk realkredit

Det danske obligationsmarked har haft en svag start på året og har indtil videre været negativt påvirket af kursfald, hvilket har medvirket til at give Formuepleje Fokus og de Formueplejeforeninger med realkredit i porteføljerne en dårlig start på året.

1. februar 2022

Udsyn fra Formuepleje

I dette Udsyn kigger Formuepleje nærmere på de finansielle markeders noget vaklende start på året. En udvikling, der er trukket af accelererende inflation, udsigten til renteforhøjelser, mulig vækstbekymring – og så den anspændte geopolitiske situation mellem Rusland og Ukraine.

1. februar 2022

Svar på spørgsmål om ny honorarmodel

Formueplejes nye honorarmodel har medført en række spørgsmål fra kunderne. Denne artikel besvarer de spørgsmål, der er blevet stillet.

1. februar 2022

Indkaldelse til investorforum 2022

Formuepleje A/S indkalder til investorforum den 18. februar 2022, hvor der skal vælges en investorrepræsentant til bestyrelsen.

31. januar 2022

Geninvestér dit udbytte – for din egen skyld

I denne tid betaler mange investeringsforeninger, herunder Formuepleje, udbytte, og det kan dreje sig om ganske mange penge. Den bedste ide er at geninvestere pengene, da du på den måde får mest glæde af renters rente-effekten.

25. januar 2022

Formuepleje justerer omkostningsstrukturen

Med afsæt i nye EU-regler og Finanstilsynets præcisering af disse opdaterer Formuepleje sin honorarmodel, så den er ajour med de nye retningslinjer. Formuepleje vil som hidtil arbejde med resultathonorar for at sikre interessefællesskabet med kunderne, og det bliver ikke dyrere at være kunde i Formuepleje. Ændringerne får således ikke betydning for det samlede omkost­nings­niveau. Det er alene fordelingen af omkostninger på faste omkostninger og resultat­honorar, der fremover vil være anderledes. Den nye model er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022 og vil ikke være kurspåvirkende.

24. januar 2022

Aktiekorrektion med enorm spredning

Ændrede markedsforventninger til den amerikanske pengepolitik i 2022 og frem har givet de globale aktiemarkeder en turbulent start på året. Men der er stor forskel på, hvordan de enkelte dele af aktiemarkedet bliver berørt af udviklingen.

24. januar 2022

De endelige udbyttesatser ligger klar

Før jul blev de foreløbige forventninger til årets udlodning i Formueplejes udbyttebetalende foreninger meldt ud, og nu foreligger de endelige udbyttesatser.

21. januar 2022

En bæredygtig aktie fuld af gas og grøn omstilling

Linde er verdens største producent af industrigas, der er afgørende for nærmest enhver fremstillingsproces. Men det er derudover et af de selskaber, der er afgørende i den grønne omstilling. Det skyldes, at hydrogen er en central del af produktporteføljen og årsagen til, at Linde befinder sig i en bæredygtig poleposition.

20. januar 2022

Husk hvad investeringer kan gøre

Over tid gør investeringer dig rigere. Alt du skal gøre er faktisk at komme i gang. Lader du bare pengene stå uden at investere dem, bliver det dyrt for dig i det lange løb. 2021 er et glimrende eksempel på det.

13. januar 2022

Formuepleje er for alle – uanset formuens størrelse

Normalt omhandler investorportrættet i Magasinet FORMUE en enkelt investor, men denne gang har vi valgt at bringe hele tre investorportrætter, som viser, at Formuepleje er for alle – uanset hvem du er, og uanset det beløb du investerer for. I løbet af 2021 har vi budt velkommen til omtrent 4000 nye investorer i Formuepleje, og dem er vi naturligvis meget glade for – alle som en. Mange af de nye kunder har fundet vej til os via handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank, der i højere og højere grad vinder indpas, ligesom de negative indlånsrenter også får flere og flere danskere til at få øjnene op for at investere deres midler. Summa summarum: Formuepleje er for alle investorer – uanset størrelsen på formuen, og vi bestræber os derfor også på at have et bredt udvalg af attraktive investeringsløsninger, der passer til netop dig. 

12. januar 2022

DET GLOBALE AKTIEMARKED 2021 OG 2022

Året har været kendetegnet ved de fortsatte følgevirkninger af den økonomiske genopretning i kølvandet på 2020, som generelt har været understøttende for risikoaktiver og herunder aktiemarkedet.

6. januar 2022

App nu tilgængelig for alle Formueplejes investorer

I dag er Formuepleje gået live med appen ”Mit Formuepleje” for alle investorer. Her kan du som investor i Formueplejes fonde følge med i din afkastrapportering og se hvornår vi holder arrangementer, som du kan deltage i. For Formueplejes Premium-kunder (over 3 millioner kroner investeret) er der blot tale om et navneskifte fra Premium-appen og Premium-universet til ”Mit Formuepleje”. Indholdet vil stadig være, som man kender det som Premium-kunde.

6. januar 2022

Begivenhedsrigt 2022 i vente for Formuepleje Ejendomme

2021 blev et skelsættende år for Formueplejes nyeste forretningsområde, Formuepleje Ejendomme: De tre første ejendomsfonde blev solgt fra med et solidt merafkast til fondenes investorer, og der blev investeret i Aarhusejendommen Nicolinehus Nord og i den forbindelse rejst 355 millioner kroner fra investorer. Der er lagt op til et lige så interessant 2022 for Formuepleje Ejendomme, oplyser ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard.

6. januar 2022

Årets første udgave af Magasinet FORMUE er landet

Vi har taget hul på et nyt år, og det betyder også, at det er tid til en ny udgave af Magasinet FORMUE, som netop er udkommet. Du kan læse magasinet enten digitalt eller på tryk, og de trykte eksemplarer er i denne uge på vej uge til kunderne.

3. januar 2022

Stærk afslutning på 2021 fra både aktier og obligationer

December blev en god afslutning på året både for aktier og obligationer. På aktiefronten var det især valueaktier, der klarede sig godt. Fra de to toneangivende centralbanker blev der sendt blandede signaler: Tålmodig tilgang fra ECB, mens FED har valgt en mere aggressiv tilgang.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op