Spring til indhold

Viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen

Otto Friedrichsen

Telefon: +45 87 46 49 21

Mobil: +45 61 26 75 14

Profil

Otto Friedrichsen er i 2004 uddannet cand.merc.fin fra Aarhus Universitet og har siden 2011 været ansat i Formuepleje, hvor han som Head of Equities er ansvarlig for porteføljesammensætning og aktiestrategi. Sideløbende er han tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor ved Institut for Økonomi, hvor han underviser i porteføljeteori og er specialevejleder på afhandlinger om økonomiske og finansielle problemstillinger.

Otto Friedrichsen udtaler sig jævnligt i medierne, hvor han blandt andet i TV2 Nyhederne, Millionærklubben samt Børsen og Finans bidrager med markedskommentarer og analyser af bevægelserne på de finansielle markeder.

Specialer: Aktiemarkeder og aktierelaterede områder

  • Analyse af forventninger, risici og markedsreaktioner
  • Analyse af aktiemarkederne i relation til gældsproblematikker, makrotal, geopolitik, penge- og finanspolitik
  • Analyse af indtjeningsudvikling på indeks og sektorer
  • Analyse af enkeltaktier, vurdering af analytikernes forventninger til enkeltaktier/sektorer
  • Aktier i porteføljesammenhæng, herunder risiko og korrelationsanalyser
  • Aktier og aktiemarkeder i relation til andre aktivklasser
  • Kommentator på vegne af Formuepleje om aktier og aktiemarkedet generelt
Artikler af Otto Friedrichsen

11. maj 2024

Historisk dårlig afkastudvikling i mindre selskaber

Traditionelt set påtager man sig som investor i mindre selskaber en øget risiko, men samtidig er man blevet kompenseret med højere afkast. Den logik er dog i øjeblikket vendt på hovedet, for afkastet i de små selskaber er historisk dårligt sammenlignet med større virksomheder.

9. april 2024

Skal aktiemarkedets Magnificent 7 snart reduceres til 6 eller 5?

De seneste års polarisering på aktiemarkedet har høj grad været drevet af syv fantastiske teknologiselskaber – de såkaldte Magnificent 7. Men ganske som i filmen, de er opkaldt efter, er der aktuelt opbrud i gruppen. Alene i år har der været en afkastforskel på over 110%-point mellem det bedste og dårligste selskab, og man kunne argumentere for, at finansfolkenes kreative navngivning skulle justeres til Magnificent 6 eller lavere.

5. marts 2024

USA: Dystre tal fra regionale banker overskygges af techgiganters fest

Som aktieinvestor skal man være opmærksom på de dynamikker, der for alvor viser sig efter to års kraftig opstramning i pengepolitikken. Udfordringer, der rammer de amerikanske erhvervsejendomme, gør især ondt på regionalbankerne, mens de store banker står anderledes stærkt. 

30. december 2023

Den stærke udvikling på aktiemarkederne gennem de seneste måneder kommer i kølvandet på forventninger om lavere renter i fremtiden, men beror samtidig én væsentlig antagelse: Nemlig at amerikansk økonomi kommer til at foretage en blød økonomisk landing. Det stærke markedskonsensus gør dog, at udfaldsrummet gående ind i 2024 er blevet udvidet markant. 

20. november 2023

Vild måned for aktier efter rentefald

Efter fire måneders markante fald på aktiemarkederne vendte det i november. En turbulent periode, som især virksomheder med høj gæld og skrøbelige balancer har mærket. Det er dog ikke uden risiko at stirre sig blind på gæld og renteniveau.

16. oktober 2023

Aktiemarkedet køber ind på den bløde økonomiske landing

I takt med at inflationen ser ud til at have toppet og centralbankrenterne holdes mere i ro, stiger tilslutningen til et scenarie med en blød økonomisk landing. Det er en forventning, centralbankerne, men også aktiemarkederne, stiller sig bag.

11. september 2023

Dårlige nyheder sender aktierne op

Over de seneste uger er der opstået en lidt underlig situation på de finansielle markeder, hvor dårlige makroøkonomiske nøgletal har medført en positiv reaktion i aktiemarkedet.

24. april 2023

Hvor hård bliver den økonomiske landing? Spørg bankerne

Uro i banksektoren både i USA og Europa har præget aktiemarkedet de seneste måneder. Og investorernes fokus på sektoren vil fortsætte, da bankerne kan give en pejling af, om den økonomiske landing bliver blød eller hård.

20. marts 2023

Etårsjubilæum trækker dybe spor i aktiemarkedet

Det næststørste bankkrak i USA’s historie skete få dage før en særlig årsdag. Torsdag i sidste uge var det nemlig et år siden, at den amerikanske centralbank skød gang i en serie rentestigninger.  

14. februar 2023

USA: positive regnskabsoverraskelser dækker over lave forventninger

Tendenser blandt amerikanske virksomheder indikerer en stigende grad af bekymring for fremtidig omsætning og indtjening, og bl.a. varslingen af 100.000 amerikanske fyringer i januar betyder, at faren for en hård økonomisk opbremsning endnu ikke er drevet over.

9. januar 2023

Hvorfor er gode nøgletal aktuelt dårligt nyt for aktier?

2022 har på mange måder været et usædvanligt og udfordrende år for både obligations- og aktieinvestorer. Forhold som krig, inflation og pengepolitik har været de primære omdrejningspunkter, og hvor de makroøkonomiske nøgletal i denne kontekst i perioder er blevet tolket forskelligt af bl.a. aktiemarkedet.

5. december 2022

Er lavere renter entydigt godt for aktier?

Det kan være nærliggende at tro, at når renterne topper og måske endda begynder at falde, så vil det have en entydig positiv effekt på aktier. Tager man historikken i betragtning, er der dog et stort ”men” ved denne tese.

18. juli 2022

Alle taler om recession – hvad siger de amerikanske selskaber?

Recession og forventninger om høj vækst i selskabernes indtjening er to temaer, som lige nu er på alles læber. De kommende uger vil investorer se nuancerne i de tilsyneladende høje indtjeningsforventninger og søge svar på spørgsmålet om, hvorvidt recessionen er på vej – og hvor dyb den i så fald vil blive.

13. juni 2022

Fra inflation til vækst – fra værdiansættelse til indtjening

De seneste otte måneder har handlet om inflation, hvilket har resulteret i en markant justering af værdiansættelse af aktier. Mens verdens centralbanker forsøger at genoprette ligevægt mellem udbud og efterspørgsel for at tæmme inflationen, skal aktieinvestorernes fokus skifte fra værdiansættelse til indtjening, fordi fokus kommer til at skifte fra inflation til vækst. Klassiske dyder som: Soliditet, indtjeningskvalitet og pricingpower bliver afgørende parametre for at skabe afkast.

9. maj 2022

Aktieuro skærper investorernes fokus på én ting

Den seneste måned har de globale aktiemarkeder været præget af stor uro, som primært skyldes forsyningsproblemer og inflation samt opbremsning i den globale vækst. I sidste ende er der dog kun én ting, som er afgørende for, at man som aktieinvestor kan skabe afkast.

4. april 2022

Rentekurven stjæler overskrifter – men fokuser på regnskaberne

Hvis du ikke allerede har læst om det, kommer du formentlig til det inden for nær fremtid. Den amerikanske rentekurve har kortvarigt været invers og ligger nu tæt på at invertere reelt. For mange lyder det som volapyk, men i løbet af de seneste 70 år er det et forhold, der har ligget forud for alle amerikanske recessioner. Dermed er det også et område, der tiltrækker sig enorm opmærksomhed blandt aktieinvestorer. Sidste gang kurven inverterede var i august 2019.

28. februar 2022

Tre udfordringer påvirker aktiemarkedet – med Rusland som den største

De første måneder af 2022 har været udfordrende som aktieinvestor med negative afkast som det gennemgående tema på tværs af regioner, sektorer og faktorer. Tre temaer har været og er dominerende som de forklarende faktorer, men specielt den russiske invasion af Ukraine udfordrer aktuelt investorernes risikoappetit.

24. januar 2022

Aktiekorrektion med enorm spredning

Ændrede markedsforventninger til den amerikanske pengepolitik i 2022 og frem har givet de globale aktiemarkeder en turbulent start på året. Men der er stor forskel på, hvordan de enkelte dele af aktiemarkedet bliver berørt af udviklingen.

12. januar 2022

Det globale aktiemarked 2021 og 2022

Året har været kendetegnet ved de fortsatte følgevirkninger af den økonomiske genopretning i kølvandet på 2020, som generelt har været understøttende for risikoaktiver og herunder aktiemarkedet.

20. december 2021

Modvind fra amerikanske renter kan også ramme danske aktier

Renteudviklingen siden finanskrisen og især de seneste år har været understøttende for aktier ved reelt at fjerne alternativerne til aktieinvestering. Analyse af den aktuelle rentefølsomhed afslører sårbare områder i aktiemarkedet over for højere realrenter, og det er et forhold, man som investor i danske aktier ikke bør ignorere.

15. november 2021

Aktiemarkedet lever igen i skyggen af centralbankerne

Efter en stærk udvikling på aktiemarkederne siden marts 2020 er det aktuelle fokus i særdeleshed rettet mod inflation, vækst og ikke mindst udmeldinger fra centralbankerne. De seneste uger har meldinger fra verdens centralbanker skabt udsving på de finansielle markeder, men hvorfor al den fokus på centralbanker, når man er aktieinvestor?

11. oktober 2021

Investorfokus vil ændre sig markant i de kommende regnskaber

Den amerikanske regnskabssæson starter i denne uge og vil understrege mange virksomheders gunstige driftsforhold gennem stærke vækstrater. Modsat tidligere vil investorerne dog søge svar på den nuværende markedsuro ved at fokusere på virksomhedernes forventninger inden for tre forhold: Omkostninger (inflation), forsyningskæder og logistik (udbud) og salgsforventninger (efterspørgsel). 

14. september 2021

Renteudviklingen svinger p.t. taktstokken i aktiemarkedet

Sommerens aktieafkast har på mange måder været iøjnefaldende med et afkast de seneste tre måneder, der stort set har været identisk med første halvår af 2021. På trods af identiske afkast har de underliggende afkastkilder dog været vidt forskellige med renteudviklingen og forventningsdannelsen i denne som den primære taktstok. Fremadrettet skal man indstille sig på endnu mere af dette som aktieinvestor.

28. juni 2021

Value er blevet den nye momentumfaktor i aktiemarkedet

Der er sket et vagtskifte på det globale aktiemarked. De såkaldte valueselskaber er blevet de nye momentumaktier – på tværs af de forskellige sektorer. Dynamikkerne har ændret sig over det seneste halve år.

19. april 2021

20 procent i aktieafkast de seneste fem måneder – hvad nu?

Selvom 2020 på alle fronter var et meget begivenhedsrigt år, var især den 9. november en skelsættende dato. På denne dato blev fundamentet lagt for, at vi de seneste fem måneder har set det amerikanske aktiemarked stige med 20 procent.

6. april 2021

Et gensyn med den passive ”aktieboble”

Denne kommentar fra min hånd er lidt anderledes end normalt, fordi den på mange måder kan betragtes som en fortsættelse af en lignende kommentar, som jeg skrev i september 2019. Emnet dengang var passiv investering og den deraf afledte likviditetssårbarhed og parallellerne til finanskrisens CDO’er (Collateralized Debt Obligations). Det var højaktuelt dengang, og det er det også i dag.

15. marts 2021

Højere renter udfordrer dele af aktiemarkedet

Her tæt på udgangen af første kvartal nærmer afkastet for det globale aktiemarked sig 7 procent. Under den rolige overflade er tingene dog i opbrud, hvor forskydninger mellem forskellige områder og faktorer i aktiemarkedet kører i hver sin retning. Ganske som det var tilfældet i 2018, er det de stigende renter, der nu igen svinger taktstokken i aktiemarkedet.

25. februar 2021

Kommentar: Ubalancer ligger til grund for den seneste tids aktiespekulation – ikke et ideologisk korstog

Slutningen af januar bød på voldsom spekulation i aktiemarkedet med GameStop-aktien i centrum. Det så voldsomt ud, men det er ikke et nyt fænomen, at spekulanter kortvarigt påvirker aktiemarkedet. Seneste lignende eksempel var i februar 2018. Det iøjnefaldende er det der på overfladen ligner en koordineret indsats fra detailspekulanterne – et fænomen der er kommet for at blive.

8. februar 2021

Spekulanter skubber til aktiemarkedet

De fleste danskere med interesse for de finansielle markeder kender efterhånden GameStop. Den amerikanske detailkæde, der blandt andet sælger computerspil og IT-udstyr, og som over de seneste uger er blevet synonym for den ekstreme spekulation, man har kunnet følge i en række aktier, men som også ganske naturligt har haft følgeeffekter i det mere investeringsdrevne aktiemarked.

28. januar 2021

Overraskende god regnskabssæson forstyrres af markedsuro

De foreløbige regnskaber fra den igangværende regnskabssæson viser, at selskaberne igen-igen har gjort de lave forventninger til skamme og overrasket positivt. Både bankerne og teknologiselskaberne skiller sig positivt ud. Til gengæld bliver de pæne regnskaber ikke belønnet på grund af den verserende markedsuro.

4. januar 2021

2020 er slut, nu venter normaliseringen

Når man i dag kigger tilbage på 2020, vil COVID-19 have haft en effekt på alt, hvad vi kan relatere til året. Det gælder også den finansielle udvikling og ikke mindst bevægelserne på aktiemarkedet.

30. november 2020

Aktieinvestorer har set lyset for enden af tunnelen

Overraskende stærke vaccinenyheder fra en række store medicinalselskaber har i den grad sat skub i aktiemarkedet og styrket investorernes tro på fremtiden. Bevægelsen mod lyset sker i krydsfeltet mellem nyt om kommende vacciner og det aktuelle smittetryk.

26. november 2020

Aktiekommentar: det vigtigste valg i min livstid

7 ud af 10 amerikanere betragter det kommende valg som det vigtigste i deres livstid. Men er det virkelig så vigtigt, om den næste præsident i USA hedder Donald Trump eller Joe Biden?

11. november 2020

"Glemt" regnskabssæson er meget bedre end frygtet

Over 90 procent af selskaberne i det amerikanske S&P 500-indeks har aflagt regnskab for dette kvartal, og konklusionen er klar: Virksomhederne klarer sig langt bedre end frygtet og overrasker både på indtjening og omsætning. Især indtjeningssiden springer dog i øjnene.

30. oktober 2020

Dommen over den store regnskabsdag

Torsdag var en tung regnskabsdag, hvor teknologigiganterne Apple, Amazon, Alphabet og Facebook fremlagde deres seneste tal. Overordnet set med gode regnskaber, men det samlede billede er præget af, at forventningerne er kørt voldsomt op.

28. oktober 2020

Stor regnskabsuge kulminerer torsdag

Regnskabssæsonen strækker sig over mange uger, men skal man vælge den vigtigste, er det denne uge, hvor særligt torsdag springer i øjnene med regnskaber fra de helt store teknologiselskaber, der har været i vælten gennem hele 2020.

21. september 2020

Aktiemarkederne er tilbage til start – men hvor er starten?

Gættelegen om, hvilket bogstav der kommer til at beskrive opsvinget efter Covid-19, er fortsat i fuld gang. Men hele præmissen for legen kan udfordres. Den bygger nemlig på, hvordan verden faktisk så ud ved årets begyndelse uden at forholde sig til forventningerne på daværende tidspunkt.

28. august 2020

Lempelig pengepolitik sikrer amerikanske kursrekorder

USA’s centralbankchef Jerome Powell indtog i aftes den virtuelle talerstol til Jackson Hole Economic Policy Symposium. Markedsaktørerne lyttede især til efter signaler om den nuværende lempelige pengepolitik, fordi den har afgørende betydning for, om de amerikanske aktier kan fortsætte med at sætte kursrekorder.

13. juli 2020

Verdens bedste investor køber naturgas

Vi lever i en tid, hvor investorer flokkes om grønne investeringer og går i en stor bue uden om fossile brændstoffer. Men nu har Warren Buffet i sit første opkøb i fire år købt et gammelt energiselskab – en investering, der strider mod alle tidens tendenser. Eller gør den?

3. juli 2020

Covid-19 vil også være omdrejningspunkt i 2. halvår

Den første halvdel af 2020 kommer til at gå over i historien, som noget alle kan huske på grund af Covid-19. Andet halvår skal gerne vise, hvordan vi får bevæget os væk fra corona og bragt verden tilbage i normaltilstand. I kulissen spøger vigtige dagsordener som handelskrig, amerikansk præsidentvalg og Brexit.

25. juni 2020

Ikke alle er med i det store aktiecomeback

Det ser imponerende ud, at aktiemarkedet på lange stræk ser ud til at have indhentet tabene under coronakrisen. Men kradser man lidt i overfladen, vil man se, at comebacket dækker over, at nogle få sektorer og selskaber har klaret sig uforholdsmæssigt bedre end andre.

9. juni 2020

Bye bye buybacks og på gensyn

Mange selskaber har aflyst udbyttebetalinger og aktietilbagekøb i kølvandet på det massive økonomiske kollaps, man har kunnet se på tværs af kloden i takt med nedlukningen af samfundene.

14. maj 2020

Coronasituation kræver fokus på strategi og kvalitet

Markedet betragter 2020 som et afskrevet indtjeningsår, og mange virksomheder har på grund af coronapandemien undladt at offentliggøre forventninger til hele året. Denne lave grad af økonomisk sigtbarhed kombineret med centralbankernes genopretning af markedsordenen, kræver fokus på strategi og kvalitet i porteføljesammensætningen.

1. maj 2020

Endnu en historisk måned på de finansielle markeder

Modsat marts oplevede april en kraftig aktiefremgang og blev dermed endnu en historisk aktiemåned. De seneste måneders kraftige bevægelser har accelereret vægtforskellene mellem de forskellige sektorer. En udvikling man som investor aktuelt skal forholde sig til.

30. marts 2020

Aktiemarkedet er i vildrede

Årsagen til de historiske aktiekursfald, vi har set den seneste måned, kan tilskrives corona, men også at omfanget i begyndelsen blev undervurderet og anset for et isoleret kinesisk fænomen. Nu spørger alle, hvor aktiebunden er.

20. januar 2020

Verdens største kapitalforvalter ændrer kurs

Midt i offentliggørelsen af amerikanske bankregnskaber og underskriften på delaftalen mellem USA og Kina var der i sidste uge en ting, der tiltrak sig særlig opmærksomhed: Et brev fra direktøren for verdens største kapitalforvalter.

16. januar 2020

Perspektiverne for aktier ser fornuftige ud i 2020

Tre forhold gjorde 2019 til et stærkt aktieår med samlet 30 procent i afkast. Forhold, der tidligere har været en modvind for aktier, og som nu er vendt til medvind. Som investor kan man forvente, at 2020 bliver et positivt aktieår præget af virksomhedernes driftsevner og ikke mindst den politiske situation i USA.

8. januar 2020

Aktieåret 2020 starter helt anderledes end 2019

Tre forhold gjorde 2019 til et stærkt aktieår med samlet 30 procent i afkast: pengepolitik, handelsretorik og vækststabilisering. Den tiltagende medvind på aktiemarkederne kan dog registreres i aktiernes værdiansættelse. Det bør være et af de væsentligste skift, som investor bør være opmærksom på i 2020.