Fokus

Fokus er en moderat gearet portefølje bestående af danske realkreditobligationer, der siden sin start den 12. maj 2009 har haft som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af langtløbende danske realkreditobligationer. Fokus har mulighed for at anvende finansielle instrumenter til at at ændre sin eksponering over for forskellige typer af obligations- og valutarisici.

Risiko og investeringshorisont

Blandt Formueplejes investeringsløsninger har Fokus en risiko under middel og er velegnet til langsigtede investorer med en investeringshorisont på mindst 3 år og gerne længere.

Rådgivning

Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Formuepleje Fokus: