Spring til indhold

Viden

Børneopsparing - en god start på livet for dit barn

Ønsker du at give en del af din formue videre til børn og børnebørn i levende live, er der forskellige måder, du kan gøre det på - alle har klare økonomiske fordele.

Hvad er en børneopsparing?

Den traditionelle børneopsparing er en særlig opsparingsform, hvor forældre eller bedsteforældre eksempelvis hver måned kan indsætte et beløb på opsparingen, som gennem investering og afkast kan være med til at skabe den bedste økonomiske start på barnets liv.

Børneopsparingen kan udbetales, når barnet er mellem 14 og 21 år og kan dermed være en solid økonomisk hjælp under studietiden, når barnet flytter hjemmefra eller bruges til at realisere rejsedrømme i ungdommen.

Det er dog ikke kun den traditionelle børneopsparing, der kan benyttes til at hjælpe børn godt på vej i livet. Her kigger vi nærmere på de bedste måder at spare op for dit barn:

 • Den klassiske børneopsparing
 • Opsparing gennem gavereglerne
 • Aktiesparekonto
 • Aldersopsparing til børn

Fælles for opsparingsmetoderne er, at alle kan bringes i spil samtidigt, og der for alle opsparingsmodeller er klare fordele ved at investere i en eller flere af Formueplejes fonde.

Den klassiske børneopsparing

Når man vil oprette en børneopsparing til sit barn eller barnebarn, er der en række regler og forhold, man skal overveje. I 2018 blev der samtidig indført nye regler på området, som gør det endnu mere attraktivt at spare op til sine børn og gå nuværende opsparinger igennem for at se, om de er optimalt tilrettelagt.

Fakta om den klassiske børneopsparing 

 • Børneopsparingen kan oprettes fra barnet er 0 til 14 år
 • Der må maksimalt oprettes én opsparing pr. barn (yderligere vil ikke være skattefri)
 • Der må maksimalt indbetales 6.000 kroner årligt, samlet set 72.000 kroner i hele opsparingsperioden
 • Både forældre og alle bedsteforældre kan oprette en børneopsparingskonto, og begge parter må indbetale
 • Indbetalinger på opsparingen er ikke fradragsberettigede
 • Børneopsparingen er bundet i mindst 7 år, og kan udbetales fra barnet er 14 til 21 år
 • Det er barnet, der opspares til, som ejer kontoen
 • Det er muligt at investere indestående på kontoen og dermed opnå afkast ved langsigtet investering

Skattefri pengegaver til børn 

Ved opsparing inden for den skattefrie gavegrænse kræver det for at opnå en skattemæssig fordel, at barnets bedsteforældre er villige til at hjælpe med indbetaling. På denne måde udnyttes mulighederne for at give skattefrie pengegaver til børn inden for gavegrænsen, og beskatningen af et eventuelt afkast (i form af kapitalindkomst) fra investering af midlerne, vil kunne dækkes af barnets frikort.

Med en gavegrænse i 2021 på 68.700 kroner og muligheden for at samtlige af barnets bedsteforældre hver kan indbetale dette beløb som pengegave til barnet hvert år, er der potentiale for at barnet vil kunne få en særdeles stærk økonomisk start på livet. Spærres udbetalingen fra kontoen samtidig, indtil barnet når en ønsket alder, vil opsparingen yderligere kunne investeres langsigtet.

Aldersopsparing til børn 

Med aldersopsparing til børn er det muligt for forældre at indbetale på denne ordning, som gennem langsigtet investering og rentes-rente effekten kan blive til rigtig mange penge den dag, barnet skal pensioneres.

Aldersopsparingen kan oprettes allerede fra barnet er 0 år, hvor både forældre og bedsteforældre kan indbetale op til 5.400 kroner årligt. Den helt store fordel ved denne type opsparing er, at aldersopsparingen vil komme dine børn til gode sent i livet, når de skal pensioneres. Som reglerne er lige nu, kan aldersopsparingen udbetales på én gang eller i mindre portioner, når barnet går på pension og modregnes ikke i folkepensionen eller andre ydelser.

Ved investering og rentes-rente kan selv mindre beløb indbetalt på en aldersopsparing i barnets tidlige år være med til at skabe en god pensionisttilværelse for dit barn.

Få mere viden om aldersopsparing

Benyt aktiesparekontoen

Investerer barnet i aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser via aktiesparekontoen vil der være en særlig skattefordel. Aktiesparekontoen bliver kun beskattet med 17 % i afkastskat, og det er betydeligt lavere end den almindelige aktiebeskatning af frie midler. Kontoen bliver beskattet efter lagerbeskatningsprincippet. I slutningen af året opgøres den totale værdi, og værdistigningen på kontoen bliver beskattet.

Bedsteforælderen eller gavegiver kan med fordel i samarbejde med forældrene oprette en almindelig konto i et pengeinstitut og få tilknyttet en fuldmagt. Dog har visse pengeinstitutter særlige bedsteforældreordninger, også kaldet gavekonti, hvor pengene kan undergives forskellige begrænsninger for udbetaling til barnet. Men uanset om man anvender et særligt bankprodukt eller ej, så er skattereglerne ens.

Få mere viden om aktiesparekontoen

Store formuer har også været små engang

 • Kan det svare sig at lægge penge fra til mine børn hver måned?
 • Bliver de småpenge jeg sætter til side nogensinde til noget, børnene kan få gavn af?
 • Giver det mening, at bedsteforældrene også sætter penge til side?
 • Er det overhovedet besværet værd?

Spørgsmålene kan være mange. Hver gang er svaret dog et entydigt ja - det kan godt svare sig.

De penge, der i barnets tidlige år sættes til side, kan endda i høj grad blive til noget, barnet kan få gavn af senere i livet. Det kan være, barnet kan bruge pengene, når det bliver tid til at rejse i et sabbatår, når studietiden melder sig eller når det bliver tid til første ejendomskøb. Det handler blot om én ting, og det er tid.

Med en langsigtet investeringshorisont, hvor en børneopsparing kan få lov til at stå investeret helt frem til barnets 21. leveår, vil opsparingen i løbet af denne årrække kunne udvikle sig til en betragtelig størrelse.

Alternativt kan selv en beskeden årlig indbetaling på en aldersopsparing, der kan være investeret frem til pensionsalderen, på sigt komme til at gøre en stor forskel i dit barns liv, når den investerede opsparing falder til udbetaling mange år frem i tiden.

Personlig rådgivning om børneopsparing

Har du lyst til at vide mere om, hvordan du giver børn den bedste økonomiske start på livet, yder Formuepleje personlig rådgivning om mulighederne samt investering af børneopsparing.

Der er desuden flere måder til at optimere opsparingen på vegne af børn og børnebørn via arveforskud og testamente, hvor vi samarbejder med eksterne eksperter.

Kontakt en af vores rådgivere

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om mulighederne for at optimere din økonomi

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Viden

En overset pensionsopsparing

Aldersopsparingen er en af de mest attraktive opsparingsmuligheder, men er desværre overset af mange pensionsopsparere.
Læs om aldersopsparing

Viden

Generationsskifte

Et godt generationsskifte kommer ikke af sig selv. Det kræver forberedelse og kompetent økonomisk rådgivning, der kan hjælpe dig med at optimere dine skattemæssige forhold ved overdragelsen.
Lær mere om generationsskifte