Spring til indhold

Hjælp til selvangivelsen for 2022

Investering for frie private midler

Din skat afhænger af, om du ejer beviser i realisationsbeskattede eller lagerbeskattede fonde. Du skal som udgangspunkt ikke selv beregne eller anføre noget beløb på selvangivelsen, da SKAT har alle oplysninger. Læs mere nedenfor eller se informationer i denne PDF.

Lagerbeskattede fonde

Ved beskatning efter lagerprincippet beskattes du af årets gevinst, uanset om beviserne er solgt eller ej. Lagerbeskatningen følger kalenderåret.

For indkomståret 2022 er det kursudviklingen i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022, der skal selvangives. Opgørelsen sker på grundlag af forskellen mellem værdien den 1. januar 2022 og værdien pr. 31. december 2022. Gevinst/tab for personer beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst.

Læs også: Sådan gør du, når du har tab på dine investeringer.

SKAT beregner og anfører automatisk et beløb som gevinst/tab på dine lagerbeskattede beviser i Formuepleje. Nedenstående tabeller skal derfor betragtes som et værktøj til at beregne eventuel restskat og til kontrol af, at SKAT har de korrekte oplysninger om dine lagerbeskattede investeringer:

Lagerbeskattede fonde

Kapitalindkomst

Aktieindkomst

Mix Low

Formuepleje LimiTTellus

Mix Medium

Better World Environmental Leaders

Mix High

Better World Global Opportunities

Formuepleje Pareto

Formuepleje Globale Aktier Akk

Formuepleje Safe

 

Formuepleje Epikur

Formuepleje Penta

Formuepleje Fokus

 

Beregning af beskatningsgrundlag 2022 for lagerbeskattede fonde - kapitalindkomst:

Værdi af beviser pr. 31.12.2022*

 

Plus eventuelle salg af beviser i 2022

 

Minus eventuelle køb af beviser i 2022

 

Minus værdi af beviser pr. 1.1.2022

 

Kapitalindkomst 2022

 

*se primo og ultimo kurser nederst på siden

Beregning af beskatningsgrundlag 2022 for lagerbeskattede fonde - aktieindkomst:

Værdi af beviser pr. 31.12.2022*

 

Plus eventuelle salg af beviser i 2022

 

Minus eventuelle køb af beviser i 2022

 

Minus værdi af beviser pr. 1.1.2022

 

Aktieindkomst 2022

 

*se primo og ultimo kurser nederst på siden 

Realisationsbeskattede fonde

Ejer du realisationsbeskattede fonde, betaler du først skat af gevinsten, når du sælger eller når du modtager udbytte.

Reglerne for beskatning af avance og tab ved salg af beviser afhænger af, om der er tale om beviser i obligationsbaserede eller aktiebaserede fonde. Det vil sige, at sælger du investeringsbeviser, beskattes avancen som enten aktie - eller kapitalindkomst. Investeringsforeningen trækker 27 pct. acontoskat af udbetalt udbytte i året, som modregnes i din slutskat.

Har du et tab på aktiebaserede fonde ved et salg, kan tabet modregnes i anden aktieindkomst, altså kursgevinster og/eller udbytte fra andre børsnoterede aktier eller andre aktiebaserede investerings- beviser. Eventuelt resterende tab fratrækkes i din ægtefælles aktieindkomst eller fremføres til modregning i det efterfølgende år. I obligationsbaserede fonde medregnes realiseret avance og tab på investeringsbeviserne i kapitalindkomsten.

Når du beregner avancen på dine beviser, skal du opgøre anskaffelsessummen efter gennemsnits- metoden. Har du købt investeringsbeviser i samme fonde, men ad flere omgange og til forskellige kurser, skal du beregne en gennemsnitlig anskaffelsessum.

SKAT kan beregne skattepligtige avancer på de fleste aktier og investeringsbeviser købt fra og med 1. januar 2010, fordi SKAT efter denne dato modtager oplysninger fra banken, hver gang du køber eller sælger aktier og investeringsbeviser. Du skal derfor som udgangspunkt ikke selv anføre noget på din selvangivelse.

Realisationsbeskattede fonde

Formuepleje Globale aktier

Obligationer

Global High Yield

EM Virksomhedsobligationer

Kontroller din årsopgørelse

Mange skatteoplysninger om dine investeringsbeviser er automatisk med på årsopgørelsen, men du bør altid kontrollere årsopgørelsen nøje.

Investering for pensionsmidler

Du skal ikke selv foretage beregninger eller indberetninger. Det er dit pengeinstitut, der beregner og afregner skatten på pensionskonti i januar måned. Afkastet af pensionsmidler er derfor din årsopgørelse uvedkommende og beskattes med en pensionsafkastskat på p.t. 15,3 procent.

Primo og ultimo kurser for 2022

Fonde

Skattekurs pr. 1.1.2022

Skattekurs pr. 31.12.2022

Udbytte i 2022

Formuepleje Mix Low

(navneændret fra Optimum)

141,99

128,04

 

Formuepleje Pareto

171,61

145,30

 

Formuepleje Safe

211,96

165,50

 

Formuepleje Epikur

261,30

188,00

 

Formuepleje Penta

300,75

199,66

 

Formuepleje Fokus

117,70

85,71

 

Formuepleje LimiTTellus

256,10

216,95

 

Formuepleje Globale Aktier, akk.

141,87

118,70

 

Formuepleje Globale Aktier

171,42

115,75

       Kr. 31,60

Obligationer

99,14

89,67

 

Global High Yield

102,45

85,58

Kr. 6,40

EM Virksomhedsobligationer

95,66

82,55

 

Formuepleje Mix Medium

(navneændret fra PensionPlanner Balance)

286,00

241,70

 

PensionPlanner Moderat

220,01

Fusioneret ind i Afd. Mix Medium

 

PensionPlanner Stabil

195,64

Fusioneret ind i Afd. Mix Low

 

Formuepleje Mix High

(navneændret fra PensionPlanner Vækst)

354,35

301,90

 

Better World Environmental Leaders

171,05

139,63

 

Better World Global Opportunities

162,75

140,65

 

Formueplejes anvisning om beregning af de skattemæssige konsekvenser ved beskatning af Formueplejeprodukter skal anses som vejledende og erstatter ikke professionel eller juridisk rådgivning. Beregningerne tilstræbes at være korrekte, men Formuepleje påtager sig ikke ansvar for beregningernes nøjagtighed eller fuldkommenhed, lige- som Formuepleje ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner, der foretages på baggrund heraf. Alle spørgsmål omkring korrekt udfyldelse af selvangivelsen og de skattemæssige konsekvenser skal stilles til din revisor eller SKAT.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op