Køb og salg af investeringsbeviser

Følg trinnene i handelsguiden nedenfor for nemt og hurtigt at udfylde blanketter til køb eller salg af investeringsbeviser i Formuepleje og Absalon Invest.

Når du er færdig, skal du udskrive, underskrive og sende dokumenterne tilbage til Formuepleje. Herefter klarer vi resten, og du modtager en mail fra os, om hvornår handlen vil blive gennemført.

Vær opmærksom på, at en handel koster 250 kr. i notatgebyr til Nordea. Derudover vil din egen bank opkræve et mindre gebyr i forbindelse med handlen.

Ønsker du i stedet at handle via din netbank, så læs mere herHenter formular..Udfyld handelsblanketter


Vælg fonde

Du skal vælge mindst et selskab nedenfor.

Formueplejes Kapitalforeninger

Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen
Absalon Invest

Overskrift

Vejledning

Klik på en fond, og vælg derefter, om du ønsker at købe eller sælge investeringsbeviser. Angiv herefter det konkrete antal eller beløb, du vil købe eller sælge for. Ved at klikke på en fond får du samtidig adgang til fondens centrale investorinformation, faktaark og prospekter.

Ring til os på 87 46 49 00, hvis du har brug for hjælp til at udfylde handelsblanketten.

Ordreliste

Ordrelisten er tom

Personlige oplysninger

Fejl i formularen - se nedenfor.

Personlige oplysninger

Adresse

  Kontakt  Midlernes oprindelse

  Hvorfra stammer midlerne til denne investering? Læs mere

  Husk at udfyld feltet!

  Midlernes oprindelse

  Alle finansielle virksomheder skal indhente en række grundlæggende oplysninger om kunderne, da vi skal medvirke til at beskytte vores kunder og samfundet mod hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Kundekendskabsproceduren omfatter i henhold til hvidvaskloven kendskab til kundens identitet, formålet med investeringen samt midlernes oprindelse. Alle de oplysninger, vi modtager, behandler vi fortroligt ud fra de danske regler om beskyttelse af persondata.  Er du en politisk eksponeret person?

  Hermed menes, om du, medlemmer af din nærmeste familie eller nære forretningsmæssige relationer inden for det seneste år har eller har haft et højerestående offentligt hverv som for eksempel ambassadør, højesteretsdommer, statschef, regeringschef eller minister. Læs mere

  Husk at udfyld feltet!


  Nærtstående er defineret som en ægtefælle/ samlever/ registreret partner, forældre samt børn og deres ægtefæller.

  En politik eksponeret person er en fysisk person, der har eller har haft højerestående offentlige hverv. Se nedenstående liste:

  Offentligt hverv Eksempler
  Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre Hertil hører også Præsidenter samt den regerende monark for lande med monarki. Departementschefer er også i denne kategori.
  Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer Medlemmer af Folketinget i Danmark. I lande med tokammersystem vil det omfatte begge kamre
  Medlemmer af politiske partiers styrelsesorganer Politiske partier der er repræsenteret i Folketinget. Ikke partiers lokale afdelinger
  Højesteretsdommere og medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder Hertil hører dommere ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker Hertil hører Den Europæiske Revisionsret.
  Ambassadører, chargé d´affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker Hertil hører de øverste chefer i de væbnede styrker, som f.eks. general og admiral
  Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer Herunder hører både bestyrelse og direktion. Også en politisk nedsat styregruppe eller lignende. Styrelsesdirektører inklusiv.
  Direktører, vicedirektører og bestyrelsesmedlemmer eller personer med tilsvarende hverv i en international organisation Herunder hører FN, Europarådet samt øvrige organer inden for EU. Krav om en formel international aftale og forankring i statsadministrationen

  (*) Påkrævede felter

  Ordreliste

  Klik på en fond for at tilføje den til ordrelisten.

  Kendskab til investering

  Kendskab til investering

  Du ønsker at købe et investeringsprodukt med rød risikomærkning. Formuepleje er derfor forpligtet til at spørge ind til dit kendskab og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for denne type produkt. Læs mere

  I henhold til § 12 i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse, er Formuepleje forpligtet til at undersøge dit kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den type produkt, du ønsker at købe. Formålet hermed er at sikre, at du forstår de risici, der er forbundet med investeringen. Vi skal derfor bede dig udfylde spørgeskemaet, som skal indsendes i underskrevet stand sammen med fondsordreblanketten. Har du inden for de sidste 12 måneder oplyst Formuepleje om dit kendskab og erfaringer på det relevante investeringsområde skal spørgeskemaet ikke udfyldes igen. På baggrund af oplysningerne i spørgeskemaet skal Formuepleje vurdere, om den påtænkte investering er hensigtsmæssig for dig, herunder vurdere, om du har den nødvendige erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med det produkt, du efterspørger. Finder Formuepleje ikke, at investeringen er hensigtsmæssig for dig, vil vi gøre dig udtrykkeligt opmærksom herpå inden handlen gennemføres. Hvis du alligevel ønsker at gennemføre handlen, kan Formuepleje gennemføre din ordre.

  Giver du ikke Formuepleje tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer på investeringsområdet, kan Formuepleje på grund af den manglende information ikke afgøre om investeringsproduktet er hensigtsmæssig for dig.

  Husk at udfylde feltet uddannelse

  Husk at udfylde feltet beskæftigelse  Husk at udfylde spørgeskemaet!

  Kendskab og erfaring: Intet kendskab Middel kendskab Godt kendskab Antal handler indenfor det seneste år
  Aktier *
  Obligationer *
  Valuta *
  Finansielle derivater/strukturerede produkter *
  Investeringsforeninger *
  Investeringsprodukter, hvor der anvendes gearing, f. eks. Formueplejeselskaberne/foreningerne: *

  Bankoplysninger

  Bankoplysninger

  Tilføj endnu en bank

  Vejledning


  Udfyld felterne og angiv hvilken bank og hvilket depot, du ønsker at handle fra.

  Når du tilføjer et depot, har du mulighed for at vælge, hvilket værdipapir du ønsker at handle fra det pågældende depot.

  Ønsker du at handle mere end en fond, og har du adgang til flere depoter, har du mulighed for at vælge, om du vil foretage alle handlerne på ét depot, eller om du vil fordele dem på flere.

  Ring til os på 87 46 49 00, hvis du har brug for hjælp til at udfylde handelsblanketten.

  Klik på en fond for at tilføje den til ordrelisten.

  Afslut og udskriv

  Overskrift

  Tak for din tålmodighed – du er næsten færdig

  Dine handelsblanketter er nu udfyldt korrekt.

  Nu mangler du bare at udskrive og underskrive alle dokumenterne og sende dem til Formuepleje.

  Hent dine handelsblanketter som pdf her:

  Hent handelsblanket

  Få ordren sendt direkte til din email:

  Send PDF til email

  Tjekliste // Har du husket det hele?

  1. Udskriv blanketter

  2. Underskriv alle blanketter

  3. Send blanketterne til Formuepleje:

   • - Elektronisk: Scan de underskrevne blanketter ind og send dem til handel@formuepleje.dk

   • - Pr. post: Send de underskrevne blanketter til Formuepleje på adressen:
    Værkmestergade 25
    8000 Aarhus C

  4. Er det første gang, du handler gennem Formuepleje, skal du huske at indsende legitimation. Du kan scanne eller tage et billede med din telefon, og maile det til os på handel@formuepleje.dk:
   Billedlegitimation: Kopi af pas eller kørekort
   Bopælsdokumentation: Kopi af det gule sundhedskort

   Begge typer ID skal medsendes.

  5. Du modtager en bekræftelsesmail fra os, som fortæller, hvornår handlen vil blive gennemført.
  Notagebyrer

  Formueplejes investeringsfonde er børsnoterede og kan frit handles i din netbank.

  Handler du gennem din bank, betaler du den kurtagesats, du plejer. Handler du via Formuepleje, er der ingen kurtage, men blot et notagebyr på 250 kr. Herudover kan din egen bank beregne sig et mindre gebyr ved handlen.

  Kontakt os på 87 46 49 00 eller handel@formuepleje.dk for at høre, hvad der gælder for dig.

  CPR / CVR

  Foretages handlen for private midler, skal du angive et CPR-nummer. Foretages handlen ikke for private midler, men for selskabs/virksomhedsmidler skal du angive CVR-nummer.

  Kontakt os på 87 46 49 00 eller handel@formuepleje.dk for at høre nærmere.