Du skal vælge mindst et selskab nedenfor.

Kapitalforeninger

Loading...

Investeringsforeninger

Vejledning

Klik på en fond, og vælg derefter, om du ønsker at købe eller sælge investeringsbeviser. Angiv herefter det konkrete antal eller beløb, du vil købe eller sælge for. Ved at klikke på en fond får du samtidig adgang til fondens centrale investorinformation, faktaark og prospekter.

Ring til os på 87 46 49 00, hvis du har brug for hjælp til at udfylde handelsblanketten.

Ordreliste

Ordrelisten er tom

Forening

 • Køb
 • Salg

Du har valgt "køb"

Feltet er tomt

Investerer du for pensionsmidler, må du maksimalt købe op til 20 procent af værdien af dine pensionsordninger i et pengeinstitut i én kapitalforeningsafdeling. Læs mere om 20 procent-reglen eller kontakt en rådgiver i Formuepleje.

Links

Udfør

Fejl i formularen - se nedenfor.

Personlige oplysninger

CPR / CVR

Foretages handlen for private midler, skal du angive et CPR-nummer. Foretages handlen ikke for private midler, men for selskabs/virksomhedsmidler skal du angive CVR-nummer.

Kontakt os på 87 46 49 00 eller handel@formuepleje.dk for at høre nærmere.

Adresse

KontaktMidlernes oprindelse

Hvorfra stammer midlerne til denne investering? Læs mere

Husk at udfyld feltet!

Midlernes oprindelse

Alle finansielle virksomheder skal indhente en række grundlæggende oplysninger om kunderne, da vi skal medvirke til at beskytte vores kunder og samfundet mod hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Du skal derfor i dette felt beskrive, hvor dine midler stammer fra, det kan f.eks. være virksomhedsmidler (angiv gerne virksomhedsnavn og/eller CVR-nr.), arv eller andet. Hvis du angiver opsparing, skal dette uddybes.

Kundekendskabsproceduren omfatter i henhold til hvidvaskloven kendskab til kundens identitet, formålet med investeringen samt midlernes oprindelse. Alle de oplysninger, vi modtager, behandler vi fortroligt ud fra de danske regler om beskyttelse af persondata.Er du en politisk eksponeret person?

Hermed menes, om du, medlemmer af din nærmeste familie eller nære forretningsmæssige relationer inden for det seneste år har eller har haft et højerestående offentligt hverv som for eksempel ambassadør, højesteretsdommer, statschef, regeringschef eller minister. Læs mere

Husk at udfyld feltet!


Nærtstående er defineret som en ægtefælle/ samlever/ registreret partner, forældre samt børn og deres ægtefæller.

En politik eksponeret person er en fysisk person, der har eller har haft højerestående offentlige hverv. Se nedenstående liste:

Offentligt hverv Eksempler
Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre Hertil hører også Præsidenter samt den regerende monark for lande med monarki. Departementschefer er også i denne kategori.
Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer Medlemmer af Folketinget i Danmark. I lande med tokammersystem vil det omfatte begge kamre
Medlemmer af politiske partiers styrelsesorganer Politiske partier der er repræsenteret i Folketinget. Ikke partiers lokale afdelinger
Højesteretsdommere og medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder Hertil hører dommere ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker Hertil hører Den Europæiske Revisionsret.
Ambassadører, chargé d´affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker Hertil hører de øverste chefer i de væbnede styrker, som f.eks. general og admiral
Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer Herunder hører både bestyrelse og direktion. Også en politisk nedsat styregruppe eller lignende. Styrelsesdirektører inklusiv.
Direktører, vicedirektører og bestyrelsesmedlemmer eller personer med tilsvarende hverv i en international organisation Herunder hører FN, Europarådet samt øvrige organer inden for EU. Krav om en formel international aftale og forankring i statsadministrationen

(*) Påkrævede felter

Ordreliste

Klik på en fond for at tilføje den til ordrelisten.

Kendskab til og erfaring med investering

Du ønsker at købe et komplekst investeringsprodukt. Formuepleje er derfor forpligtet til at spørge ind til dit kendskab og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for denne type produkt. Læs mere

I henhold til § 13 i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse, er Formuepleje forpligtet til at undersøge dit kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den type produkt, du ønsker at købe. Formålet hermed er at sikre, at du forstår de risici, der er forbundet med investeringen. Vi skal derfor bede dig udfylde spørgeskemaet, som skal indsendes i underskrevet stand sammen med fondsordreblanketten. Har du inden for de sidste 12 måneder oplyst Formuepleje om dit kendskab og erfaringer på det relevante investeringsområde skal spørgeskemaet ikke udfyldes igen. På baggrund af oplysningerne i spørgeskemaet skal Formuepleje vurdere, om den påtænkte investering er hensigtsmæssig for dig, herunder vurdere, om du har den nødvendige erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med det produkt, du efterspørger.

Finder Formuepleje ikke, at investeringen er hensigtsmæssig for dig, vil vi gøre dig udtrykkeligt opmærksom herpå inden handlen gennemføres. Hvis du alligevel ønsker at gennemføre handlen, kan Formuepleje gennemføre din ordre.

Giver du ikke Formuepleje tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer på investeringsområdet, kan Formuepleje på grund af den manglende information ikke afgøre om investeringsproduktet er hensigtsmæssig for dig.

Husk at udfylde feltet uddannelse

Husk at udfylde feltet beskæftigelseHusk at udfylde spørgeskemaet!

Kendskab og erfaring
Har du investeret tidligere? *

Feltet er påkrævetFeltet er påkrævetFeltet er påkrævetFeltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Har du tidligere handlet med komplekse/gearede produkter? *

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Du har forståelse for, at der er risici forbundet med gearing, hvis investeringen ikke leverer som forventet? *

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Tabsrisiko

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Feltet er påkrævet

Læs mere om forskellen mellem investeringsrådgivning og investeringsservice.

Forskellen mellem investeringsrådgivning og investeringsservice, der ikke er ledsaget af rådgivning

Investeringsrådgivning består af en personlig anbefaling baseret på den enkelte kundens situation, med henblik på at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument. Investeringsservice, der ikke er ledsaget af rådgivning, kan bl.a. omfatte modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter, udførelse af ordrer for kunders regning, handel for egen regning mm., og er ikke baseret på en personlig anbefaling.

Bankoplysninger

Tilføj endnu en bank

Det er ikke alle banker, der skal bruge oplysning om din kontaktperson i banken, hvorfor dette ikke i alle tilfælde skal udfyldes.

Vejledning


Udfyld felterne og angiv hvilken bank og hvilket depot, du ønsker at handle fra.

Når du tilføjer et depot, har du mulighed for at vælge, hvilket værdipapir du ønsker at handle fra det pågældende depot.

Ønsker du at handle mere end en fond, og har du adgang til flere depoter, har du mulighed for at vælge, om du vil foretage alle handlerne på ét depot, eller om du vil fordele dem på flere.

Ring til os på 87 46 49 00, hvis du har brug for hjælp til at udfylde handelsblanketten.

Klik på en fond for at tilføje den til ordrelisten.

Afslut og udskriv

Tak for din tålmodighed – du er næsten færdig

Dine handelsblanketter er nu udfyldt korrekt.

Nu mangler du bare at udskrive og underskrive alle dokumenterne og sende dem til Formuepleje.

Hent dine handelsblanketter som pdf her:

Hent handelsblanket

Få ordren sendt direkte til din email:

Send PDF til email

Tjekliste // Har du husket det hele?

 1. Udskriv blanketter

 2. Underskriv alle blanketter

 3. Send blanketterne til Formuepleje:

  • - Elektronisk: Scan de underskrevne blanketter og upload dem gennem denne formular.

  • - Pr. post: Send de underskrevne blanketter til Formuepleje på adressen:
   Værkmestergade 25
   8000 Aarhus C

 4. Er det første gang, du handler gennem Formuepleje, skal du huske at vedlægge legitimation. Du kan scanne eller tage et billede med din telefon, og uploade det gennem denne formular:
  Billedlegitimation: Kopi af pas eller kørekort
  Bopælsdokumentation: Kopi af det gule sundhedskort

  Begge typer ID skal medsendes.

 5. Du modtager en bekræftelsesmail fra os, som fortæller, hvornår handlen vil blive gennemført.

Vi registrerer og behandler data om dig. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik.

Notagebyrer

Formueplejes investeringsfonde er børsnoterede og kan frit handles i din netbank.

Handler du gennem din bank, betaler du den kurtagesats, du plejer. Handler du via Formuepleje, er der ingen kurtage, men blot et notagebyr på 600 kr. Herudover kan din egen bank beregne sig et mindre gebyr ved handlen.

Kontakt os på 87 46 49 00 eller handel@formuepleje.dk for at høre, hvad der gælder for dig.