Spring til indhold

Hvordan foregår investeringsprocessen?

Hvordan foregår investeringsprocessen?

Formueplejes ejendomsteam laver et investeringsoplæg. Eksterne rådgivere foretager juridisk, finansiel og teknisk due diligence. Når den er afsluttet, og hvis ejendommen stadig ser attraktiv ud, vil ejendomsteamet lave den endelige indstilling til investeringskomiteen.

1. Investeringsforslag
Gennem kontakter og netværk til mæglere og andre aktører i ejendomsbranchen modtager og opsøger Formueplejekoncernens ejendomsfunktion løbende materiale vedrørende ejendomme, der aktuelt udbydes på markedet eller forventes udbudt, og herved etableres et overblik over mulige investeringer inden for de fastlagte investeringsrammer.

2. Gennemgående analysearbejde
For at sikre at beslutninger vedrørende den generelle investeringsstrategi samt køb, salg og udvikling af ejendomme tages på basis af indgående markedskendskab og ejendomsekspertise analyseres alle ejendommene og områder indgående. For en ejendom, der vurderes investeringsværdig, udarbejdes et investeringsoplæg forud for investeringskomiteens beslutning om, at der skal arbejdes videre med ejendommen.

3. Ekstern due dilligence
Ved ejendomskøb vil der via adgang til fuldt datarum med samtlige oplysninger omkring ejendommen gennemføres en omfattende due diligence-undersøgelse, som omfatter såvel en juridisk, teknisk og finansiel due diligence af ejendommen.

4. Investeringskomite
Alle beslutninger vedrørende køb og salg af ejendomme samt beslutninger om væsentlige nye investeringer i Formuepleje ejendomme træffes efter indstilling fra Investeringskomiteen af Formueplejes ledelse, der kan trække på rådgivning fra Formueplejekoncernens Advisory Board. Komiteens medlemmer har bred erfaring fra den finansielle sektor.

5. Køb af ejendom
Efter gennemført due diligence og bekræftelse af finansieringen udarbejder ejendomsdirektøren en endelig indstilling, der forelægges Formuepleje til endelig godkendelse og gennemførelse. Beslutninger vedrørende køb og salg af ejendomme og kapitalandele i ejendomsselskaber samt beslutninger om væsentlige nye investeringer i Fondens ejendomme, træffes af Formueplejes ledelse efter indstilling fra Formueplejes investeringskomite, ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard.

Vil du vide mere?

Bliv opdateret

I Formuepleje lancerer vi løbende nye muligheder for at investere i ejendomme, og fondene er kun åbne for tegning i korte perioder.

Hold dig opdateret

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare dem. Bestil et uforpligtende opkald og høre mere om vores nye fond og dine muligheder for at investere.

Ring mig op

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke