Governance

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitikken er en beskrivelse af, hvordan Formuepleje A/S udfører handler med værdipapirer for selskabets kunder.

Politik for håndtering af interessekonflikter

Denne politik definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S i relation til interessekonflikter.

Politik for mangfoldighed

Denne politik oplyser om, hvordan Formueplejekoncernen skitserer og definerer retningslinjerne for fremme af tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Politik for aflønning

Denne politik definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje Koncernen i relation til aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.

Politik for ansvarlige investeringer 

Denne politik beskriver Formuepleje A/S’ udøvelse af stemmerettigheder på vegne af de investerings- og kapitalforeninger, som selskabet administrerer. Dertil beskrives, hvordan Formueplejes investeringsbeslutninger også indeholder en vurdering af bl.a. miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold.

Videregivelse af oplysninger

Formuepleje har retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives fra virksomheden. Retningslinjerne skal sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger foretages på en forsvarlig måde, og de skal være offentligt tilgængelige.

Almindelige forretningsbetingelser

Betingelsernes anvendelsesområde: Formuepleje A/S almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forretningsforhold mellem selskabets og selskabets kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale. Formuepleje A/S' forretningsbetingelser (gældende fra august 2020).

Best execution rapportering (MiFID II)

Cookiepolitik

Formueplejes politik for registrering af cookies.