Governance

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitikken er en beskrivelse af, hvordan Formuepleje A/S udfører handler med værdipapirer for selskabets kunder.

Hent Formueplejes ordreudførelsespolitik (PDF)


Politik for håndtering af interessekonflikter

Denne politik definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S i relation til interessekonflikter.

Hent Formueplejes politik for håndtering af interessekonflikter (PDF)


Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Denne politik oplyser om, hvordan Formuepleje A/S udøver de rettigheder, selskabet har på vegne af investerings- og kapitalforeninger, som selskabet administrerer.

Hent Formueplejes politik for udøvelse af stemmerettigheder (PDF)


Politik for mangfoldighed

Denne politik oplyser om, hvordan Formueplejekoncernen skitserer og definerer retningslinjerne for fremme af tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Hent Formueplejes politik for mangfoldighed (PDF)  


Politik for aflønning

Denne politik definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje Koncernen i relation til aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.

Hent Formueplejes politik for aflønning (PDF)

 

Politik for ansvarlige investeringer

Denne politik beskriver, hvordan Formueplejes risikostyring også indeholder en vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold.

Hent Formueplejes politik for ansvarlige investeringer (PDF)


Videregivelse af oplysninger

Formuepleje har retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives fra virksomheden. Retningslinjerne skal sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger foretages på en forsvarlig måde, og de skal være offentligt tilgængelige.

Hent Formueplejes retningslinjer for videregivelse af oplysninger (PDF)


Almindelige forretningsbetingelser

Betingelsernes anvendelsesområde: Formuepleje A/S almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forretningsforhold mellem selskabets og selskabets kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale. Formuepleje A/S' forretningsbetingelser (gældende fra marts 2018).

 

Cookiepolitik

Formueplejes politik for registrering af cookies.