Spring til indhold

Før du investerer

Før du investerer, er der en række forhold, du som investor skal være opmærksom på. 

KUNDEKATEGORISERING

Alle kunder skal kategoriseres i en af tre kategorier, som er beskrevet i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Inddelingen i de tre kategorier sker ud fra objektive
kriterier og har betydning for graden af den beskyttelse, du er berettiget til som investor. Det vil sige hvilke informationer, oplysninger og hvilken rådgivning, du har krav på at få fra os. Som udgangspunkt kategoriseres du som detailkunde, medmindre andet meddeles eller aftales med dig.


INVESTERINGSRÅDGIVNING

Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til dig om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Når Formuepleje yder investeringsrådgivning, skal vi indhente de nødvendige
oplysninger om dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation, herunder din evne til at bære tab, investeringsformål, samt din risikovillighed. Vi indhenter disse oplysninger til brug for en egnethedsvurdering, så vi kan handle i din bedste interesse.

Med udgangspunkt i dine oplysninger vil vi anbefale dig den investeringsløsning, vi vurderer, egner sig for dig og som er i overensstemmelse med din risikovillighed og evne til at bære et tab.

Formuepleje overvåger ikke løbende eller periodisk, om dine investeringer passer til din investeringsprofil, medmindre dette aftales specifikt i forbindelse med indgåelse af en rådgivningsaftale.

Formuepleje yder investeringsrådgivning på et ikke-uafhængigt grundlag, da rådgivningen vil tage udgangspunkt i investeringsløsninger leveret af juridiske enheder, der har nære forbindelser til Formuepleje.


EGNETHEDSERKLÆRING

Når Formuepleje har udøvet investeringsrådgivning, skal vi ifølge lovgivningen udfærdige en egnethedserklæring til dig. Der er tale om et skriftligt referat af den investeringsrådgivning,
du har modtaget. Du vil modtage erklæringen på mail, og vi opfordrer dig til at læse erklæringen igennem umiddelbart efter modtagelsen.


OPLYSNINGER OM FINANSIELLE INSTRUMENTER

Alle Formueplejes børsnoterede fonde er målrettet og velegnede for alle kundekategorier. På formuepleje.dk/investering/generelbeskrivelse-af-finansielle-instrumenter findes en generel beskrivelse
af finansielle instrumenters funktion og forventet udvikling under forskellige markedsforhold, herunder både positive og negative forhold, samt de særlige risici, der er forbundet med de relevante instrumenter.


OMKOSTNINGER

Oplysninger om omkostninger ved investering i produkter anbefalet eller udbudt af Formuepleje kan findes på den enkelte fonds ”Central investorinformation” og faktaark.

Herudover kan du på finde en omkostningsberegner, der viser omkostninger ved køb i både procent og i kroner for en valgt
investering.


RISIKOMÆRKNING AF INVESTERINGSPRODUKTER

Investeringsprodukter er risikomærket i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. På formuepleje.dk er der yderligere information om risikomærkning af forskellige investeringsprodukter. Det anbefalede produkts risikomærkning fremgår af faktaarket.


INVESTORINFORMATION

I forbindelse med udbud af investeringsforeningsbeviser udarbejdes dokumentet ”Central investorinformation” og for kapitalforeningsbeviser udarbejdes ”Væsentlig investorinformation”. Disse dokumenter kan sammen med prospekt og faktaark findes på formuepleje.dk eller rekvireres vederlagsfrit på info@formuepleje.dk.


ELEKTRONISK POST

Som kunde i Formuepleje vil du være omfattet af ”Vilkår for elektronisk post (e-Boks)”. Dette indebærer, at du vil modtage dokumenter fra Formuepleje i din e-Boks. Du vil bl.a. kunne modtage handelsbekræftelser, rapporter, investeringsoplæg, egnethedserklæringer m.v.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op