Spring til indhold

Valutaterminskontrakter

Her kan du blandt andet læse om, hvad en valutaterminskontrakt er, og hvordan afkast og risici forholder sig for valutaterminskontrakter.

Hvad er en valutaterminskontrakt?

En valutaterminskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver en forpligtelse til at købe (eller sælge) valuta på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en pris (strikeprisen), som er fastsat i dag. Valutaterminer er derfor en slags forwardkontrakt på valuta. Valutaterminer er en undergruppe af aktivklassen derivater, som er aktiver, hvis værdi afhænger af et underliggende aktiv, i dette tilfælde prisen på en given valuta. Fordelen ved at indgå en valutaterminskontrakt er, at man med sikkerhed kan få stillet den pris, man skal købe (eller sælge) for i fremtiden, og derfor kan afdække tilgodehavende og forpligtelser i fremmed valuta.

 

Afkast

Afkastet på en valutaterminskontrakt afhænger af, hvordan prisen på det underliggende aktiv, altså valutakursen, udvikler sig i forhold til strikeprisen. Valutaterminer følger følgende payoff-skema, med K som strikepris og ST som valutakurs. Har man købt en valutaterminskontrakt, og prisen på valuta på udløbstidspunktet er dyrere end strikeprisen, kan man købe valutaen billigere, end den sælges til på markedet. Derfor er der ikke tale om et direkte afkast, men derimod om en besparelse. Man kan også sælge en valutaterminskontrakt, hvor man i så fald håber på, at valutakursen er lavere end strikeprisen, da køberen af aftalen så skal betale sælger mere, end hvad valutaen koster på markedet.

 

Prissætning

Prisen på en valutaterminskontrakt afhænger af spotkursen, renteforskellen mellem de to handlede valutaer og løbetiden på terminskontrakten.

 

Risiko

Den åbenlyse risiko ved at handle valutaterminskontrakter ligger i, at aftalekursen ikke er favorabel i forhold til markedskursen på forfaldstidspunktet. Hvis man har aftalt at købe valuta på termin, og markedskursen er lavere på forfaldstidspunktet, har man tabt forskellen mellem aftalekursen og markedskursen. Modsat er der en gevinst, hvis aftalekursen er højere end markedskursen. Der er selvfølgelig også valutarisiko forbundet med handel af valutaterminskontrakter. Valutarisiko er risikoen, der ligger i, at det relative bytteforhold mellem to valutaer kan ændre sig. Dette er dog hele værdigrundlaget for valutaterminskontrakter.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op