Spring til indhold

Swaptioner

Her finder du blandt andet en beskrivelse af, hvad en swaption er, samt hvordan man kan udnytte swaptioner til at opnå afkast.

Hvad er en swaption?

En swaption er et værdipapir, der giver en investor retten, men ikke forpligtelsen, til at indgå i en renteswap. Optioner er en undergruppe af aktivklassen derivater, som er aktiver, hvis værdi afhænger af et underliggende aktiv, i dette tilfælde en renteswap. (For yderligere informationer refereres til beskrivelsen af renteswaps) Køberen af optionen skal oftest betale sælgeren af optionen en optionspræmie. Hvis du har købt retten til at indgå en swap og betaler en fast rente, kaldes det en payer swaption. Hvis du har købt retten til at modtage den faste rente i swappen, kaldes det en receiver swaption. Der skelnes også mellem europæiske og amerikanske optioner, hvor forskellen ligger i, hvornår man må udøve sin option: Europæiske optioner må kun udøves på udløbstidspunktet, mens amerikanske optioner må udøves på alle tidspunkter mellem indgåelse af aftalen og udløb. Der findes også mange kombinationer af europæiske og amerikanske optioner (for eksempel Bermuda-optioner).

 

Afkast

Her er to eksempler på måder, man kan udnytte swaptioner til at opnå en besparelse/afkast: Hvis man ønsker at drage fordel af et lån med variabel rente i det tilfælde, at renteniveauet skulle falde, men man samtidig frygter forhøjede omkostninger, hvis renteniveauet stiger, kan man købe en payer swaption for at afdække sin renterisiko. Såfremt renten falder, udøver man ikke sin swaption, men drager i stedet fordel af de lavere renter på det eksisterende lån. Hvis renten stiger, kan man udøve vores swaption og begynde at betale de faste renter i stedet for de nu højere variable. Ønsker man at låse renten fast på et lån med variabel rente for at beskytte sig, hvis renten falder fra det nuværende niveau til et lavere renteniveau, er det muligt at sælge en receiver swaption. Denne swaption har en aftalerente, der er lavere end den aktuelle markedsrente. For denne modtager man optionspræmien, som køber betaler til sælger for at indgå i aftalen. Denne præmie nedbringer omkostningerne på det underliggende lån. Såfremt renten falder, udøver køberen sin option, og man skal betale ham en fast rente, mens han betaler den variable rente til sælgeren, som sælgeren så betaler videre til sin långiver. På den måde har man indirekte omlagt lånet til at være fastforrentet. Hvis renterne stiger, bliver optionen ikke udnyttet.

 

Prissætning

Prisen (præmien) på en swaption afhænger af optionstypen, markedsprisen på den underliggende swapaftale, løbetiden på den underliggende swapaftale, aftalerenten, den forventede risiko på den underliggende swaprente og swaptionens løbetid. Jo flere muligheder, køberen har for at stille sig selv i en bedre situation med swaptionen (mulighed for udøvelse på alle tidspunkter, for eksempel), desto dyrere er den.

 

Risiko

Ved salg af swaptioner er der ubegrænset tabsrisiko, også større end den optionspræmie, man har modtaget. Ved køb af swaptioner er der begrænset tabsrisiko, da man kan vælge ikke at udøve optionen og dermed kun taber det, man betalte i optionspræmie. For yderligere information om risiko ved swaptioner henvises der til afsnittet om swaps.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op