Spring til indhold

Renteoptioner

Her finder du en beskrivelse af, hvad en renteoption er samt om risiko og afkast for renteoptioner.

Hvad er en renteoption?

En renteoption er et værdipapir, der giver en investor retten, men ikke forpligtelsen, til at betale eller modtage en aftalt rente på et fremtidigt tidspunkt til en forudbestemt pris. Køberen af renteoptionen kan på den måde sikre sig selv mod ændringer i renten. Optioner er en undergruppe af aktiv-klassen derivater, som er aktiver, hvis værdi afhænger af et underliggende aktiv, i dette tilfælde renteniveauet. Typisk betaler køberen af renteoption en optionspræmie til sælgeren for at indgå kontrakten. En enkelt renteoption, der beskytter køberen mod ændringer på en enkelt rentetermin, kaldes en FRA-option (fremtidige renteaftaler). Hvis man ønsker beskyttelse i flere renteterminer (serie af FRA-optioner), kaldes det cap og floor, hvor cap beskytter køberen mod stigende renter, og floor beskytter køberen mod faldende renter. Renteoptionerne kan da benyttes både til spekulation, men også til sikring mod eventuelle renteudsving. Se nærmere i afsnittet Afkast.

 

Afkast

Over levetiden af serien af FRA-optioner sammenligner køberen (eller sælgeren) referencerenten (den underliggende) og aftalerenten for at finde ud af, om han skal udøve de enkelte optioner indeholdt i serien af FRA-optioner. Hvis man har købt et renteloft, og renten ligger over loftet, får man forskellen ved renteperiodens udløb. Afkastet er da i form af en besparelse. Hvis man har købt en rentebund, og renten flader under bunden, får man også forskellen ved renteperiodens udløb. Afkastet er her en større renteindtægt. Såfremt man står som sælger, ønsker man, at renten ligger henholdsvis over rentebunden og under renteloftet, så modparten ikke udøver sin option, så man dermed får optionspræmien i gevinst. Benytter man renteoptioner som en sikring mod renteudsving i stedet for spekulativt, gælder det samme princip. Den optionspræmie, man skal betale for at kende sit maksimale tab (renteudgift), kan betragtes som en forskringspræmie.

 

Prissætning

Prisen på en renteoption (optionspræmien) afhænger af aftalens løbetid, beløbets størrelse, niveauet for renteloftet eller rentebunden i forhold til referencerenten og estimatet på fremtidig usikkerhed i markedet.

 

Risiko

Ved salg af renteoptioner er risikoen, at tabet, når optionen skal afregnes, kan være ubegrænset og overstige den allerede realiserede optionspræmie. Markedsværdien af optionen er påvirket af udsving i markedsrenten, men også af forventningen til udsving i markedsrenten. Hvis optionen afvikles før tid, kan man som sælger opnå et tab. Ved køb af renteoptioner er risikoen begrænset, idet at man som køber ikke er forpligtet til at udøve optionen og dermed kun kan tabe den betalte optionspræmie.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op