Spring til indhold

Kapitalforeninger

Her finder du en beskrivelse af kapitalforeninger, og hvad du godt kan regne med, når du investerer i dem.

Hvad er en kapitalforening? 

I En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF) og er reguleret efter Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.. Udover at være organiseret som en kapitalforening kan en alternativ investeringsfond (AIF) også være organiseret som et partnerselskab (P/S) eller et aktieselskab (A/S).

En kapitalforening kan bestå af flere forskellige afdelinger med hver sin investeringsstrategi. Ved at købe kapitalforeningsbeviser bliver du medlem af kapitalforeningen, og du går sammen med andre om at investere kollektivt i overensstemmelse med en defineret investeringsstrategi. Specialister tager sig af markedsovervågning, udvælgelsen af og handlen med finansielle instrumenter og alternative investeringer.

En kapitalforening kan etablere et meget bredt spektrum af investeringsstrategier, herunder strategier, der ikke er mulige at gennemføre i en investeringsforening. Kapitalforeningen har pligt til at definere investerings- og risikorammer for sine afdelinger, når disse oprettes, og dermed også den risiko, du kan forvente som investor.

Investeringsstrategierne i en kapitalforening kan være komplekse, da kapitalforeninger kan investere i en meget bred pallette af finansielle instrumenter som aktier, obligationer, andre investeringsforeningsafdelinger og kapitalforeningsafdelinger. Kapitalforeninger kan også investere i alternative investeringsmuligheder og råvarer, og den kan anvende afledte finansielle instrumenter. Som udgangspunkt er der er ikke nogen grænse for, hvilke og hvor store risici en AIF må tage, ud over hvad der følger af de dokumenter, som er udarbejdet for den enkelte AIF (vedtægter samt eventuelt prospekt og dokumentet Væsentlig investorinformation).

En AIF kan derfor investere i alle typer aktiver uden noget krav om risikospredning. En AIF kan placere hele sin formue i ét aktiv eller én type af aktiver, eksempelvis aktier, ejendomme, guld, olie eller infrastruktur som eksempelvis vindmøller. En AIF kan også optage lån og ubegrænset investere for de lånte penge (geare investeringerne). En AIF er derfor som udgangspunkt risikomærket rød hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue.

 

Afkast og risiko

Når du investerer i en kapitalforening, kan du regne med, at foreningen søger at opnå det højest mulige afkast, som kan realiseres inden for de investeringsrammer, som foreningen er underlagt. En kapitalforening kan have valgt at måle sit afkast mod et sammenligningsgrundlag (benchmark) eller blot søge at opnå så højt et afkast som muligt (absolut afkast) uden noget sammenligningsgrundlag. Afkast og risiko følges normalt ad. Ved investering med lav risiko må der således forventes et mere beskedent langsigtet afkast, end hvis der investeres ved høj risiko.

Udviklingen i kapitalforeningen afhænger af markedsforholdenes indvirkning på afdelingens underliggende aktiver. Risikoen i en kapitalforening afhænger således af, hvilken strategi den enkelte afdeling investerer efter. Der findes kapitalforeninger med såvel høj som lav risiko. Det er vigtigt, at du ikke investerer i en kapitalforening uden at foretage en vurdering af, at afdelingens investeringsstrategi matcher din risikoprofil. Når du investerer i en kapitalforening, må du acceptere, at der er risiko for, at du kan tabe din investering helt eller delvist. Du kan dog aldrig miste mere end din investering. De risici, foreningen løber, kan være af flere forskellige typer. Fx kan en afdeling blive udsat for markedsrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutakursrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, rådgiverrisiko og politiske risici.

 

Kapitalforeninger og gearing

Flere af Formueplejes kapitalforeninger anvender gearing. Når der anvendes gearing, kan udsvingene i afkast på din investering være større, end hvis der ikke anvendes gearing. I Formueplejes fonde er den maksimale gearing med en faktor 4. Forskelle og ligheder ved investering i en fond med aktier uden gearing og i en balanceret fond med gearing ses nedenfor.

 

MANGLER FIGUR HER

 

Prospekt og væsentlig investorinformation 

Kapitalforeninger, der markedsføres til detailinvestorer, skal udarbejde et dokument med væsentlig investorinformation, der giver et godt overblik over AIF’ens væsentlige egenskaber. Den enkelte AIF vil normalt også udarbejde et prospekt med en detaljeret beskrivelse af AIF’en. I disse dokumenter kan du læse detaljeret om investeringsstrategien og om, hvor store risici kapitalforeningen må tage. Det er vigtigt, at du som investor sætter dig grundigt ind i dette materiale, før du beslutter dig for at investere.

 

Risikomærkning

Kapitalforeninger er risikomærket RØD. Efter Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter betyder rød risiko, at ”der er risiko for, at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, der er vanskelige at gennemskue”. Det skal præciseres at du, ved investering i Formueplejes kapitalforeninger, ikke kan tabe mere end det investerede beløb.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op