Spring til indhold

Investerings-foreningsbeviser

Her kan du blandt andet læse om, hvad investeringsforeningsbeviser er, og om afkast og risiko for investeringsforeningsbeviser.

Hvad er et investeringsforeningsbevis?

Investeringsforeningsbeviser er andele i investeringsforeninger (en kollektiv investeringsordning). Når du køber investeringsforeningsbeviser i en investeringsforening, bliver du samtidig medlem af foreningen. Som medlem af foreningen er du sammen med de øvrige medlemmer også medejer af foreningen. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Når du køber et investeringsforeningsbevis, opnår du en stemmeret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælger medlemmerne en bestyrelse. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne. Investeringsforeninger opdeles typisk i afdelinger, som har fastlagt en særlig investeringsprofil. Investeringsforeningen kan enten være udbytteudloddende eller akkumulerende, hvilket betyder, at alt afkast geninvesteres i afdelingen. Investeringsforeninger skal godkendes af Finanstilsynet og er samtidig underlagt en lang række lovkrav. Når du investerer i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af din investering. Der findes investeringsforeningsbeviser med høj risiko, med mellem risiko og med lav risiko.

 

Hvad må investeringsforeningerne investere i?

Investeringsforeninger må investere i omsættelige aktier, obligationer og lignende. Dette giver mulighed for meget forskellige investeringsstrategier med vidt forskellige afkastmuligheder og risikoforhold. Investeringsforeninger investerer oftest i danske eller udenlandske obligationer samt danske eller globale aktier. Herudover findes der blandede afdelinger. Inden du investerer, er det vigtigt, at du sætter dig ind i den enkelte afdelings investeringsstrategi. Du bør også overveje, hvorvidt du ønsker en aktiv forvaltning af din investering, det vil sige hvor strategien er at opnå et merafkast i forhold til markedsudviklingen (indeks), eller om du ønsker, at din investering passivt følger udviklingen i et indeks. Detaljerne om en investeringsforening findes i foreningens prospekt.

Afkast og risiko

Afkast og risiko følges normalt ad. Hvis du vælger en investering med lav risiko, må du således også forvente et mere beskedent langsigtet afkast, end hvis du vælger en investering med høj risiko. Investeringens afkast- og risikoforhold afhænger af, hvilke underliggende papirer den enkelte afdeling investerer i. Risikoen på et investeringsforeningsbevis afhænger af, hvilken strategi den enkelte afdeling investerer efter. Så før du investerer, skal du tage stilling til din risikoprofil og investeringshorisont og derudfra vælge de afdelinger, der passer bedst til din risiko og dine afkastkrav. Afkastet på investeringsforeningsbeviset består af kursændringer og i nogle tilfælde af udbyttebetalinger. Det samlede afkast kan være både positivt og negativt alt efter kursudviklingen og størrelsen af et evt. udbytte. Der kan være valutakursrisiko.

 

Prospekt og central investorinformation

Investeringsforeninger har pligt til at udarbejde både et prospekt og et dokument med central investorinformation. Du har mulighed for at få udleveret dokumentet med central investorinformation, inden du køber investeringsforeningsbeviser. Prospekter og dokumenter med central investorinformation finder du på foreningernes hjemme- sider eller henvendelse til os.

 

Risikomærkning

Investeringsforeningsbeviser er risikomærket GUL. Efter Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter betyder gul risiko, at der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op