Spring til indhold

ETF'er

Her finder du en beskrivelse af, hvad en ETF er, og hvad fordelene kan være ved at investere i ETF'er.

Hvad er en ETF?

ETF står for Exchange-Traded Fund og er, hvad man ofte refererer til, når man taler om en indeksaktie. ETF’en har til mål at følge udviklingen i et andet aktiv (oftest et indeks) så præcist som muligt og vil derfor afspejle udviklingen i aktivet, som den følger. Heri ligger forskellen også til den gængse opfattelse af en fond, da man i en fond forsøger at maksimere afkastet ved at analysere markedet (læs nærmere i afsnittet Afkast). Man kan købe ETF’er, som var de aktier, på børsen.

 

Afkast

Afkastet på en ETF vil oftest være lavere, end hvis man investerede i en fond fra en investeringsforening. Som nævnt ovenfor bruger investeringsforeninger mange ressourcer på at maksimere deres afkast og gøre deres portefølje af aktiver så efficient som muligt. ETF’er har dog ikke til mål at maksimere afkastet, men nærmere afspejle det afkast, der er på det aktiv, som ETF’en følger. De fleste ETF’er er derfor også passivt forvaltede, fordi der ikke sker ændringer i det aktiv som ETF’en forsøger at følge. Der er dog også omkostninger ved at have en ETF, og disse trækkes oftest fra afkastet, man får som investor.

 

Prisfastansættelse

ETF’er prisfastsættes meget på samme måde som aktier – det vil sige efter udbud og efterspørgsel. På samme måde som investeringsforeninger bærer en ETF en indre værdi, som er den indekserede værdi af egenkapitalen i fonden. Dog kan prisen både være over eller under den indre værdi, da udbud og efterspørgsel kan rykke med prisen afhængigt af markedsinteressen. Dog vil prisen ofte ligge tæt på den indre værdi, da eventuelle arbitragemuligheder hurtigt vil blive udlignet af store investeringsbanker.

 

Risiko

ETF’er bærer oftest kun systematisk risiko, da den usystematiske virksomhedsspecifikke risiko er blevet diversificeret væk. Dog er dette oftest tilfældet, når ETF’en følger et indeks. Systematisk risiko (også kaldet markedsrisiko) knytter sig til den risiko, som hele markedet er udsat for, og kan derfor ikke diversificeres væk. Eksempler på systematisk risiko er konjunkturændringer, renteændringer, inflation eller ændring i de politiske forhold, som binder sig til markedet. ETF’er er også udsat for likviditetsrisiko, modpartsrisiko og valutarisiko. Likviditetsrisiko knytter sig til, at ETF’er i tider med uro på markederne kan være meget illikvide. De kan altså ikke sælges, da der ikke er nogen, der vil købe dem. Modpartsrisiko opstår, når en ETF udlåner sin aktiebeholdning mod at blive betalt afkastet under udlånsperioden. Risikoen er, at der ikke bliver betalt. For ETF’er, som er i en anden valuta end din egen, findes der også valutarisiko. Valutarisiko er risikoen, der ligger i, at det relative bytteforhold mellem to valutaer kan ændre sig og dermed skade den værdi, ETF’en har i din valuta.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op