Safe er det bedste valg blandt investeringsløsninger til middel risiko

Se afkast- og risikoanalyse nedenfor

Beskrivelse af Formuepleje Safe

Formuepleje Safe er en kapitalforening, som investerer ca. 20-30% i globale aktier og 70-80% i obligationer. Denne portefølje geares moderat (og højst to gange) gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Risikoen i Formuepleje Safe egner sig bedst til investorer med en såkaldt middel risikoprofil. Målt på faktisk tabsrisiko kan Formuepleje Safe sammenlignes med et ugearet middelrisikoindeks, der består af 50 procent globale aktier, 20 procent virksomhedsobligationer og 30 procent realkreditobligationer. En portefølje sammensat som dette indeks vil være investors ugearede alternativ til Formuepleje Safe. Risikoen for store tab over en treårig horisont (og længere) har faktuelt været væsentligt lavere for Formuepleje Safe sammenlignet med afkastet for det ugearede middelrisikoindeks. Risikosammenligningen har været relevant siden 1. april 2009, hvor Safe ændrede risikorammer til de nuværende. Til gengæld kan udsving på kortere perioder under to år forventes at være større for Safe end for det ugearede middelrisikoindeks. For yderligere om fordele og ulemper ved gearing se her: https://formuepleje.dk/videnscenter/risikoegenskaber-ved-gearing/. Dette materiale kan ikke stå alene i forbindelse med en vurdering, om investor er egnet til at investere i Formuepleje Safe eller andre investeringer i kategorien middel risiko. Denne visning af risiko og afkast må ej heller opfattes som en købsanbefaling af Formuepleje Safe. Før en evt. investering bør investor søge den relevante rådgivning og kende sin risikoprofil.