Safe

Safe er en moderat gearet lavrisikoportefølje bestående af globale aktier, kreditobligationer og danske realkreditobligationer. Safe har som målsætning at skabe et afkast på 60 procent over fem år med en middel risiko.

Safe er en investeringsfond, der har eksisteret siden 1. maj 1988 og har op til 1. maj 2018 leveret et årligt gennemsnitligt afkast til sine investorer på 12,61 procent.

Risiko og investeringshorisont

Blandt Formueplejes investeringsløsninger har Safe en middel risiko og er derfor velegnet til langsigtede investorer med en investeringshorisont på mindst 5 år og gerne længere.

Rådgivning

Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Formuepleje Safe: