Rusland

Fonden Rusland investerer i en bred portefølje af russiske selskaber og/eller selskaber inden for de såkaldte SNG-lande. Fonden har som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af tilsvarende aktier.

Fonden Rusland er en udbyttebetalende investeringsforeningsafdeling, der har eksisteret siden 9. december 1997.

Risiko og investeringshorisont

Fonden Rusland har en høj risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en investeringshorisont på mindst 7 år og gerne længere.

Rådgivning

Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

 

 

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Rusland: