Formuepleje Pareto

Formuepleje Pareto er en moderat gearet lavrisikoportefølje bestående af globale aktier, kreditobligationer og danske realkreditobligationer. Pareto har som målsætning at skabe et afkast på 50 procent over fem år med en risiko under middel.

Formuepleje Pareto er en investeringsfond, der har eksisteret siden 1. januar 1999 og har leveret et årligt gennemsnitligt afkast til sine investorer på cirka 8,75%.

Risiko og investeringshorisont
Blandt Formueplejes investeringsløsninger har Pareto en risiko under middel og er velegnet til langsigtede investorer med en investeringshorisont på mindst 3 år og gerne længere.

Rådgivning
Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nu