Formuepleje Optimum

Formuepleje Optimum er en fond, der udgøres af en lavrisikoportefølje af globale aktier, kreditobligationer og danske realkreditobligationer. Optimum har som målsætning at skabe et afkast på 25 procent over fem år med en lav risiko.

Formuepleje Optimum har eksisteret siden 1. januar 2006 og har leveret et årligt gennemsnitligt afkast til sine investorer på cirka 3,79%.

Risiko og investeringshorisont
Blandt Formueplejes investeringsløsninger har Optimum en lav risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en investeringshorisont på mindst 3 år og gerne længere.

Rådgivning
Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nu