Absalon Obligationer

Absalon Invest Obligationer er en fond, der investerer i en bred portefølje af overvejende danske realkreditobligationer og en mindre del i globale virksomhedsobligationer. Fonden har som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af tilsvarende obligationer.

Absalon Invest Obligationer er en udbyttebetalende investeringsforeningsafdeling, der har eksisteret siden 15. maj 2015.

Risiko og investeringshorisont
Blandt Absalon Invests investeringsløsninger har Obligationer en lav risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en en investeringshorisont på mindst 3 år og gerne længere.

Rådgivning
Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

 

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Absalon Obligationer: