LimiTTellus

LimiTTellus har siden 1. januar 2005 eksisteret som en en portefølje af globale aktier, der har som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af globale aktier. Fonden investerer i 50-80 globale aktier af høj kvalitet. Udvælgelsen sker ved anvendelse af fundamental- og cash flow-analyse. Porteføljen er neutralt eksponeret over for sektorer, lande og aktiestile. Målet er at levere det højest mulige risikojusterede afkast. Herudover kan aktieeksponeringen aktivt styres inden for et spænd på 80 til 130 procent. Valutarisici kan desuden afdækkes.

Risiko og investeringshorisont

Blandt Formueplejes investeringsløsninger har LimiTTellus en høj risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en investeringshorisont på mindst 5 år og gerne længere.

Rådgivning

Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Formuepleje LimiTTellus: