Formuepleje Globale Aktier

Formuepleje Globale Aktier er en fond, der investerer i en bred portefølje af globale aktier. Fonden har som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af globale aktier.

Formuepleje Globale Aktier er en udbyttebetalende investeringsforeningsafdeling, der har eksisteret siden 24. juni 2011.

Risiko og investeringshorisont
Blandt Formueplejes investeringsløsninger har Globale Aktier en høj risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en en investeringshorisont på mindst 5 år og gerne længere.

Rådgivning
Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Formuepleje Globale Aktier: