Global High Yield

Fonden Global High Yield investerer i en bred portefølje af virksomhedsobligationer med en kreditrating lavere end Baa3/BBB-. Fonden har som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af tilsvarende ratede kreditobligationer.

Global High Yield er en udbyttebetalende investeringsforeningsafdeling, der har eksisteret siden 15. august 2001.

Risiko og investeringshorisont

Global High Yield har en middel risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en en investeringshorisont på mindst 3 år og gerne længere.

Rådgivning

Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

 

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Global High Yield: