Emerging Markets Virksomhedsobligationer

Fonden EM Virksomhedsobligationer investerer i en bred portefølje af virksomhedsobligationer udstedt af selskaber med forretningsområde inden for Emerging Markets. Fonden har som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af tilsvarende kreditobligationer.

EM Virksomhedsobligationer er en udbyttebetalende investeringsforeningsafdeling, der har eksisteret siden 15. maj 2015.

Risiko og investeringshorisont

Fonden EM Virksomhedsobligationer har en middel risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en en investeringshorisont på mindst 3 år og gerne længere.

Rådgivning

Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om EM virksomhedsobligationer: