Danske Aktier

Fonden Danske Aktier investerer i en bred portefølje af danske aktier. Fonden har som målsætning på langt sigt at skabe et merafkast i forhold til en bred portefølje af danske aktier.

Danske Aktier er en udbyttebetalende investeringsforeningsafdeling, der har eksisteret siden 7. marts 2011.

Risiko og investeringshorisont

Fonden Danske Aktier har høj risiko og er derfor velegnet til langsigtede investorer med en investeringshorisont på mindst 5 år og gerne længere.

Rådgivning

Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Danske Aktier: