Formueplejes fonde

Formuepleje udbyder en lang række forskellige investeringsfonde, der med forskellige afkast- og risikoegenskaber er målrettet langsigtet investering af både frie midler, pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

I menuen til venstre kan du få et overblik over Formueplejes fonde.

De blandede fonde
Formuepleje har en række blandede fonde, der er kendetegnet ved, at de alle investerer i en lavrisikoportefølje med cirka en tredjedel globale aktier og to tredjedele obligationer. I Pareto, Safe, Epikur og Penta geares denne lavrisikoportefølje henholdsvis cirka 1,2,3 og 4, gange, dermed forstærkes afkastegenskaberne samtidig med, at risikoen styres fokuseret.

Almindelige fonde
Formuepleje har desuden flere almindelige investeringsfonde, der har forskelligt investeringsmæssigt fokus.

Formuepleje LimiTTellus og Globale Aktier investerer i de samme globale aktier som i ovennævnte blandede porteføljer, idet LimiTTellus yderligere kan anvende finansielle instrumenter til at øge eller mindske aktie- og valutarisici.

Investeringsrådgivning
Ønsker du at vide mere om de forskellige fonde og deres afkast- og risikoegenskaber, er du velkommen til at kontakte en af vores formuerådgivere.