Risikoegenskaber ved gearing

Flere af Formueplejes kapitalforeninger anvender gearing. Når der anvendes gearing, kan udsvingene i afkast på din investering være større, end hvis der ikke anvendes gearing. I Formueplejes fonde anvender vi forskellig grad af gearing for at opnå den ønskede risikoprofil. 

Den fond, som anvender den højeste grad af gearing (med en faktor 4), er Formuepleje Penta. Forskelle og ligheder ved investering i en fond med aktier uden gearing og i en balanceret fond med gearing, der svarer til netop Formuepleje Penta, ses nedenfor.

Ren aktieportefølje Balanceret portefølje
Ca. 75% obligationer og 25% aktier gearet 4 gange
Risiko for tab:
Hvis aktier taber 10%:
Investor taber 10%
Risiko for tab:
Hvis aktier taber 10%:
Investor taber 12,5%
Hvis renten falder 0,5%-point:
Ingen direkte effekt
Hvis renten falder 0,5%-point (med en rentefølsomhed på 2,5):
Investor har gevinst på 4,69%
Hvis renten stiger 0,5%-point:
Ingen direkte effekt
Hvis renten stiger 0,5%-point (med en rentefølsomhed på 2,5):
Investor har et negativt afkast på 4,69%
Hvis aktier falder 10%, og renten stiger 0,5%-point:
Investor taber 10%
Hvis aktier falder 10%, og renten stiger 0,5%-point:
Investor taber 17,19%
Hvis aktier falder 10%, og renten falder 0,5%-point:
Investor taber 10%
Hvis aktier falder 10%, og renten falder 0,5%-point:
Investor taber 7,81%
Worst Case:
Investor investerer 100 kr. og kan maksimalt tabe 100 kr.
Worst Case:
Investor investerer 100 kr. og kan maksimalt tabe 100 kr

Læs også: Analyse: Risiko ved Formuepleje Penta