Livrente

Pensionsudbetalinger resten af livet
Læs mere om pension

Hvad er en livrente?

Livrenten er også kendt som livsvarig pension, der, som navnet antyder, er en måde at spare op til pension, som giver mulighed for at få udbetalt et fast beløb resten af livet. Udbetalingerne kan tidligst startes fra pensionsalderen og stopper først den dag, du går bort.

Livrenten kan betragtes som en kombination af en opsparing og en forsikring, da man er sikret udbetalinger fra livrenten uanset hvor længe man lever, og uanset hvor meget, man har indbetalt på forsikringen.

Den livsvarige pension er en kollektiv pensionsordning, som en større gruppe mennesker indbetaler til og deler udbetalingerne fra. Størrelsen af ens udbetaling afhænger naturligvis af ens indbetaling, men da pensionen stopper den dag, man dør, kan det potentielt set betyde, at man kan få mere udbetalt, end man har indbetalt. Dør man i en tidlig alder, kan det omvendt også betyde, at man får mindre udbetalt. Restopsparingen vil ikke blive udbetalt til arvingerne, og dermed betaler de, der går bort tidligt til de, der lever længe.


Fordele ved livrenten

 • Udbetalingerne fortsætter hver måned, så længe du lever, og livrenten kan dermed mindske økonomiske bekymringer i alderdommen
 • Intet loft over indbetalinger
 • Fuldt skattefradrag for indbetalinger i din personlige indkomst
 • Opsparingssikring betyder, at hvis du går bort inden udbetalingerne starter, vil dine arvinger få opsparingen udbetalt
 • Mulighed for at opnå større udbetalinger end du har indbetalt, hvis du lever meget længe
 • Din livsvarige livrente kan investeres og er underlagt pensionsafkastskatten på 15,3 procent 
 • Mulighed for at udskyde livrenten længere end ratepensionen 

En af de væsentligste ulemper ved livrenten er, at en eventuel restopsparing ved død ikke udbetales til arvingerne. De fleste pensionsudbydere tilbyder dog at løse dette gennem tilkøb:

 • Garantiperiode, som sikrer udbetaling til dine arvinger i en periode efter døden
 • Overlevelsesrente, som sikrer, at udbetalingen overgår til ægtefælle efter døden
 • Eller en kombination af ovenstående

Ulemper ved livrenten

På trods af at livrenten kan være et attraktivt supplement til både aldersopsparing og ratepension, som begge har loft over indskud, er livrenten ikke nødvendigvis den rette løsning for alle.

 • Udbetalingerne fra livrenten modregnes i sociale ydelser, hvilket kan betyde et reduceret pensionstillæg til folkepensionen
 • Efterlader du dig en restopsparing, når du dør, udbetales denne ikke til arvingerne (garanti for udbetaling til arvinger kan dog tilkøbes)
 • Ophæves livrenten helt eller delvist i opsparingsperioden, koster dette en afgift på 60 procent til staten
 • Afhængigt af din situation kan andre opsparingsformer være mere gunstige

Investering af livrente

Det er muligt at investere sin livrenteopsparing, og i Formuepleje hjælper vi gerne med at finde den rette løsning for dig og gennemgå dine muligheder for at investere ud fra dine ønsker og behov.

Skal vi hjælpe dig videre?

Formueplejes formuerådgivere kan hjælpe dig med at gennemgå din nuværende pensionsordning og investere eksisterende pensionsopsparinger. Derudover kan vores rådgivere hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt det er relevant for dig at oprette en livsvarig livrente, eller om øvrige opsparingsmuligheder vil give mere mening ud fra din situation.