De foreløbige forventninger til udbyttesatser er klar

Formuepleje har i alt syv udbyttebetalende investeringsløsninger, og forventningerne til årets udlodning ligger nu klar i disse foreninger. Oversigten fremgår nederst i denne artikel, mens de endelige udbytter skal godkendes på generalforsamlingen til foråret.

De forventede udbytter i Formueplejes syv udbyttebetalende investeringsløsninger er klar. Alle syv investeringsforeninger står til at udbetale udbytte for 2020.

Da året endnu mangler nogle handelsdage, skal tallene tages med et vist forbehold, da der fortsat kan ske en forskydning, som kan få betydning for de endelige udbyttesatser.

De syv Formuepleje-investeringsforeninger, der er udbyttebetalende, er: Formuepleje Globale Aktier, Formuepleje Forbrugsaktier, Formuepleje Danske Aktier, Formuepleje Rusland, Formuepleje Global High Yield, Formuepleje EM Virksomhedsobligationer og Formuepleje Obligationer.

Investeringsforeningen Formuepleje havde i lighed med tidligere år planlagt, at alle udbyttebetalende foreninger kunne udbetale udbytte i februar, men det kommer ikke til at ske i Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer og Obligationer.

”Det skyldes, at der fra de danske skattemyndigheders side mangler klarhed om, hvorvidt afdelingerne med obligationer kan indeholde aktivtyper som betyder, at der skal betales kildeskat af udbetalt udbytte hos investorerne. Vi forventer en afklaring på dette inden april 2021,” oplyser Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Aktiefonde udbetaler udbytte som planlagt

De fire aktiefonde – Globale Aktier, Forbrugsaktier, Danske Aktier og Rusland – er ikke berørt af dette og udbetaler som vanligt aconto udbytte i februar 2021.

På dagen for udbyttebetalingen skal man være opmærksom på, at der sker et kursfald i de pågældende fonde, der svarer til udbyttebetalingen, fordi udbyttebetalingen bliver taget fra fondenes formue. For at beregne det præcise afkast i en udbyttebetalende fond, bør man altså medtage udbyttebetalingen for at få det mest præcise billede.

Udbytterne er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens § 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2020. Opgørelsen er beregnet på baggrund af de:

  • Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat
  • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti
  • Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele
  • Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter
  • Afholdte administrationsomkostninger

De endelige udbytter for 2020 skal godkendes på den ordinære generalforsamling i den 8. april 2021, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Vil du høre mere om, hvorvidt dine Formuepleje-investeringer betaler udbytte, eller om de er akkumulerende, eller kunne du bare godt tænke dig at høre mere om Formueplejes investeringsløsninger, så tøv ikke med at kontakte en rådgiver på enten info@formuepleje.dk eller 87464900.

Oversigten over udbyttebetalingerne kan ses herunder - alle forventede udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis:

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>