USA-told på europæiske varer er en dårlig nyhed, men med begrænset effekt

Det er ikke kun Kina, som USA har en handelskonflikt med. Der er også gang i en begyndende transatlantisk handelsstrid med Europa, og onsdag aften fik USA grønt lys fra WTO til indføre told på europæiske varer for 7,5 milliarder dollars. Det er bestemt ingen god nyhed, men den var ventet i de finansielle markeder og konsekvenserne vurderes samtidig at være relativt beskedne.

Som ventet i markedet godkendte verdenshandelsorganisationen WTO onsdag aften, at USA kan indføre told på europæiske varer for i alt 7,5 milliarder dollars.

Kendelsen fra WTO kommer efter et 15 år langt juridisk slagsmål mellem USA og Europa som følge af ulovlige subsidier til flyproducenterne Airbus (europæisk) og Boeing (amerikansk). WTO’s afgørelse giver som sagt USA ret til at indføre told på udvalgte europæiske varer.

Efter WTO-kendelsen meldte USA straks, at man fra den 18. oktober blandt andet vil indføre 10 procent told på europæiske kapitalgoder (primært flykomponenter) for i alt 3,5 milliarder dollars, mens man vil indføre 25 procent told på udvalgte fødevarer svarende til 3,2 milliarder dollars. De berørte lande vil primært være Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

Jævnfør WTO’s juridiske afgørelse har EU ikke mulighed for at gengælde den amerikanske toldforøgelse, før et eventuelt positivt udfald fra det europæiske søgsmål på de amerikanske subsidier foretaget mod Boeing. Den samlede europæiske liste af amerikanske varer dækker over varer for 20 milliarder dollars, men der ventes ingen WTO-afgørelse på dette område før midten af 2020.

Dårlig timing for handelskrig imod Europa

Selvom WTO-afgørelsen og de øgede toldsatser på udvalgte europæiske varer er negativt for forholdet mellem USA og Europa, var kendelsen ventet i markedet, og samtidig er effekten af den forøgede told forholdsvis begrænset.

Henover efteråret vil der være katalysatorer for en eskalering i handelsforholdet mellem USA og Europa, men som investor bør man være opmærksom på, at 2020 er et amerikansk valgår, hvor Donald Trump vil bestræbe sig på at fastholde et stærkt økonomisk momentum i USA.

I det perspektiv synes en langstrakt amerikansk handelsflanke mod Europa (foruden den kinesiske) ikke at være det mest oplagte scenarie – om end risikoscenariet dog skal indgå i det mulige udfaldsrum.

I Formuepleje er vi fortsat af den opfattelse, at det mest sandsynlige vil være, at vi ser en ganske favorabel udvikling på de globale aktiemarkeder over det næste år til et niveau, der ligger over det højeste niveau fra i sommer.

Der skal komme noget nyt på banen for at ændre denne vurdering for Formueplejes hovedscenarie. Det kan selvfølgelig ske, fordi der er mange risikomomenter i verdensøkonomien, herunder de geopolitiske spændinger i Mellemøsten og det spændte forhold mellem Indien og Pakistan. Et hårdt Brexit er en risiko, om end ikke længere overvejende sandsynligt, men vil ikke i sig selv ændre afgørende på Formueplejes vurdering af, at aktier generelt vil prisfastsættes til et højere niveau om et år.

Vores erkendelse er dog også, at den globale vækst er mere skrøbelig end bare for et år siden, og kommer der en eller flere større begivenheder der trækker i negativ retning, kan situationen ændre sig. Vi har derfor fortsat beskyttet vores aktieportefølje mod store aktiekursfald for cirka 30 procent af aktieporteføljen.

Læs også investeringskomiteens seneste notat om starten på oktober, der har budt på kursfald og dårlige nøgletal i USA.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>