Månedsstatus for januar: Bedste amerikanske aktiejanuar siden 1987

Efter den dårlige afslutning på 2018 har de finansielle markeder brugt årets første måned på at rette sig op igen. Og på centralbankfronten var januar alene mere interessant end hele sidste år.

Efter en hektisk december med store udsving på aktiemarkederne, har januar vist sig fra den modsatte side med solide positive afkast og generelt lavere volatilitet.

Den økonomiske situation her ved starten på 2019 er på mange måder modsat starten på 2018. I begyndelsen af 2018 var der tale om et globalt synkront opsving målt på årsudviklingen på en række nøgletal for den globale fremstillingssektor. Disse er ved indgangen til 2019 vendt rundt, så der nu nærmere er tale om en synkron global vækstopbremsning.

Det var denne vækstopbremsning, der gennem 4. kvartal var hovedårsagen til de væsentlige kursudsving og generelt lavere aktiekurser. Markedet var bekymret for, at vækstopbremsningen var første skridt i en mere markant vækstopbremsning og måske ligefrem en snarlig recession.

Afkastudvikling for januar 2019

Kilde: Formuepleje
MSCI World er det globale aktieindeks MSCI World All Countries

Formuepleje forventer ikke recession i 2019

Formuepleje deler ikke holdningen om, at der er en snarlig recession på vej i den globale økonomi, hvorfor 4. kvartal blev benyttet til at øge aktieandelen – en beslutning der i væsentlig grad har haft positiv betydning for den absolutte og relative udvikling i Formueplejes portefølje i januar.

Noget af markedsfrygten fra slutningen af 2018 er gennem januar aftaget væsentligt især på grund af en blødere retorik fra den amerikanske centralbank. Markedet har på baggrund af det fjernet forventningen til, at der i 2019 kommer rentestigninger med udgangspunkt i vækstopbremsningen. Centralbanken har desuden klart kommunikeret, at man ikke har travlt med at hæve renten og er villige til at se tiden an. Derudover kan der komme justeringer i den i øjeblikket faste plan på nedbringelsen af beholdningen af statsobligationer som banken ligger inde med efter års obligationsopkøb i markedet.

Denne retoriske intervention har været den primære årsag til, at markedet er blevet beroliget, uden at der gennem januar har været væsentlige forbedringer på nøgletalsfronten.

Vækstbekymringen gennem specielt 4. kvartal medførte på mange områder en kraftig justering i forventningerne. Indtjeningsforventningerne til 2019 er faldet, antallet af nedjusteringer relativt til opjusteringer ramte i slutningen af december historisk lave niveauer, og værdiansættelsen er i mange områder af aktiemarkedet kommet væsentligt ned.

Det er denne kraftige forventningsrevidering kombineret med den amerikanske centralbanks retoriske intervention, der har været medvirkende til et aktiemarked, der i høj grad har været trukket af en lavere risikoaversion.

Det har betydet, at de områder der blev hårdest ramt i december, er blandt vinderne i januar. Det drejer sig blandt andet om de cykliske sektorer som Energi, Industri og IT. Derudover har aktier i Emerging Markets samt de små og mellemstore amerikanske aktier repræsenteret ved Russell 2000-indekset outperformet det generelle aktiemarked markant.

Selskaberne er i øjeblikket i gang med at rapportere regnskaber for 4. kvartal 2019 – en udvikling markedet vil følge tæt over de kommende uger. De amerikanske selskaber er længst fremme i rapporteringen og her ser udviklingen indtil videre ganske robust ud. Selskaberne overrasker forventningerne positivt i et niveau der svarer til det historiske gennemsnit, mens graden af de positive overraskelser dog er noget mindre end det historiske niveau.

Bliv opdateret med Formueplejes nyhedsbrev

Få uger kan gøre en stor forskel

På rentemarkederne fyldte centralbankerne det hele i januar 2019. I modsætning til december, hvor den europæiske centralbank (ECB) afsluttede sit obligationsopkøbsprogram (en stramning af pengepolitikken), og hvor den amerikanske centralbank Fed hævede renten og lod markedet forstå, at der også ville komme stramninger i 2019, så bød januar på helt andre toner.

Hvis vi starter med ECB, så meddelte centralbankchefen Mario Draghi på rentemødet, der bliver afholdt hver 6. uge, at ECB nu ser flere sorte end hvide skyer i horisonten. Dette fik markedet til at flytte næste forventede renteforhøjelse til forsommeren 2020, hvilket er ca. 9 måneder længere ude i fremtiden end Draghis løfte fra juni 2018, hvor han lovede at næste renteforhøjelse tidligst ville komme ”efter sommeren 2019”.

For læsere af Formueplejes publikationer vil det ikke komme som en overraskelse, at vi er helt enige med markedet i, at næste renteforhøjelse ikke kommer i 2019.

Den største ændring skete dog i USA. Her blev Fed tilsyneladende presset af et faldende aktiemarked i december og/eller kritik fra præsident Trump til at vende rundt på en tallerken. Få uger efter rentehævningen i december lod centralbankchef Powell og vicechef Clarida markederne forstå, at Fed nu ville være ”tålmodige” med henblik på fremtidige rentehævninger, og at nedbringelsen af Feds obligationsbeholdning var ”til diskussion”. Markedets tolkning af ”tålmodige” og ”til diskussion” er, at Fed ikke vil hæve renten i 2019 og at renten vil begynde at blive sat ned i 2020!

For investorerne i Formueplejeforeningerne har der derfor i den forgangne måned været positive afkast fra obligationsporteføljerne og for de centralbankinteresserede er der allerede sket mere interessant i 2019 end i hele 2018!

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>