Månedsstatus for februar: Solide aktiekursstigninger

Februar blev en fortsættelse af de fine aktietakter fra januar. De finansielle markeder har især taget godt imod udmeldingerne om en rentepause fra den amerikanske centralbanks side.

Robuste aktiekursstigninger gennem februar kombineret med et positivt bidrag fra Formueplejes aktieselektion, har resulteret i en solid fremgang for Formueplejes globale aktieportefølje, LimiTTellus, der benyttes på tværs af kapitalforeningerne – både absolut og relativt. Efter den markante aktiemarkedsfremgang i 2019 reducerede Formuepleje i begyndelsen af februar aktieeksponeringen – en eksponering, der blev købt i 4. kvartal 2018.

Europa og USA har været højdespringerne

Aktiemarkedet som helhed steg i februar med 3,4 procent. Blandt regionerne har det især været de europæiske og amerikanske aktier der har ført an, mens Japan og Emerging Markets har oplevet en væsentlig mere moderat udvikling. LimiTTellus gik i 4. kvartal 2018 på 130 procent aktieeksponering gennem køb af eksponering mod europæiske aktier og små- og mellemstore amerikanske aktier. Disse to indeks er i februar steget med henholdsvis 4,3 procent og 5,0 procent.  

Blandt sektorerne har det været de cykliske eller konjunkturfølsomme sektorer der sammen med small cap (mindre selskaber) har ført an i stigningerne. Således har sektorer som Industri, Materialer og IT gjort det væsentlig bedre end mindre konjunkturfølsomme selskaber som Stabile forbrugsaktier, Sundhed og aktier inden for Tele.

En primær årsag til kursstigningerne i 2019

Siden jul er aktiemarkedet steget markant. Årsagen skal ikke findes i en væsentlig bedring i de nøgletal, som var medvirkende til vækstbekymringen gennem fjerde kvartal 2018. Den skal heller ikke findes i en markant fremgang i indtjening eller indtjeningsforventningerne blandt de amerikanske selskaber, der netop har rapporteret tal for årets tre sidste måneder, selvom udviklingen nok har bidraget til at aflive nogle af de værste bekymringer.

Den væsentligste forklaring er derimod, at den amerikanske centralbank Fed er vendt 180 grader og har lyttet til markedet. Centralbanken har foretaget en retorisk intervention i markedet. Det betyder med andre ord, at banken har fjernet frygten for rentestigninger i en økonomi, hvor væksten er begyndt at bøje af. Det har den gjort ved klart at kommunikere, at rentestigningerne indtil videre er sat på pause.

Derudover har centralbanken gjort det klart for investorerne, at den enorme balance, centralbanken opbyggede i kølvandet på finanskrisen ved at købe amerikanske obligationer, ikke nødvendigvis behøver at nedbringes i det omfang, der tidligere er meldt ud. Senest har flere centralbankmedlemmer kommunikeret, at normaliseringen af balancen kan afvikles måske allerede mod slutningen af 2019.

Kort fortalt: Nu hvor forventningerne til indtjeningen er blevet sænket med baggrund i bekymringer omkring den fremtidige vækst, bliver aktieinvestorerne ikke længere i samme omfang kompenseret for amerikanske rentestigninger. Derfor opstod uroen på aktiemarkederne i fjerde kvartal. For at imødegå dette har den amerikanske centralbank i øjeblikket fjernet modvinden fra eventuelle rentestigninger ved at gå på pause.

Derfor er det også selskaber i de konjunkturfølsomme sektorer der fører an sammen med blandt andet de mindre selskaber, netop fordi det var disse selskaber der blev hårdest ramt i december som følge af vækstbekymringen.

Positive forventninger til handelsforhandlingerne mellem USA og Kina har også spillet en rolle, men det er de nye signaler fra Fed, der er hovedårsag til den mere positive stemning på aktiemarkederne her i starten af 2019.

Formuepleje har i februar sænket aktieeksponeringen

Efter at have øget aktieeksponeringen gennem 4. kvartal 2018 er LimiTTellus således gået ind i 2019 med en fuld udnyttelse af aktieeksponeringen på 130 procent. Stigningerne i årets første otte uger er blevet benyttet til at reducere aktieeksponeringen i LimiTTellus. Aktieandelen er blevet sænket fra 100 procent til 95 procent svarende til en reduktion i aktieeksponeringen fra 130 procent til 123,5 procent.

Formuepleje ser fortsat konstruktivt på aktier i 2019 og ligger jævnfør ovenstående stadig overvægtet i aktier. Med forventningen om lavere indtjeningsvækst og perioder med volatilitet er aktiereduktionen således i vid udstrækning sket i et risikoperspektiv. Fremadrettet vil aktieandelen kunne ændre sig yderligere i det omfang det findes opportunt.

Minimale rentebevægelser

Både de 2- og 10-årige DKK-renter bevægede sig over måneden med mindre end 0,01 procentpoint. Det var med andre ord en stille måned for renterne. Alligevel er Formueplejes obligationsporteføljer steget ganske meget i februar, hvilket mestendels skyldes den risk-on stemning, der er blevet beskrevet ovenfor. Det var i øvrigt ikke kun FED, der kom med beroligende meldinger til markederne. Det samme gjorde sig gældende for den europæiske centralbank. Derfor så vi i denne måned spændindsnævring på stort set alle obligationstyper – til glæde for investorerne i Formueplejeforeningerne. Alt i alt en god måned.

Månedsstatus for Formueplejes fonde i februar

Kilde: Formuepleje
MSCI World er det globale aktieindeks MSCI World All Countries

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>