Kommentar: Aktieinvestorer er flokdyr

I naturen bevæger dyr sig ofte i flokke for at beskytte sig selv og hinanden. Sådan er det også på aktiemarkedet, hvor investorer ofte har en tendens til at bevæge sig i grupper eller store flokke – ofte nok fordi man regner med, at konsensus har ret, når man selv er i tvivl. Som individuel investor er der to spørgsmål, man skal besvare for at afgøre, om man skal løbe sammen med flokken: Hvor og hvor stor er flokken, og hvor er den på vej hen?

De seneste 12 måneder har budt på en række store aktiebevægelser, hvor flokmentaliteten blandt aktieinvestorer i perioder har hersket.

Kombinationen af en global vækstopbremsning og den amerikanske centralbanks fortsatte intention om at hæve renten i 2019 var hovedårsagerne til, at aktieinvestorerne gennem 4. kvartal i tiltagende grad frygtede en snarlig recession. Aktieinvestorer løb i stort antal mod sikre aktiver som obligationer, guld og udvalgte valutaer for at sikre sig mod denne mulige recession – alt dette på bekostning af blandt andet aktier, der oplevede væsentlige kursfald.  

I 1. kvartal 2019 vendte investorerne 180 grader, da den amerikanske centralbank lavede en U-vending og forberedte de finansielle markeder på, at man i stedet for at hæve renten i første omgang ville gå på pause og senere, hvis det blev nødvendigt, begynde at sænke renten. På denne baggrund så man aktier stige kraftigt – ikke kun i USA, men på globalt plan.

I løbet af april og juli 2019 var forventningen i aktiemarkedet, at en snarlig handelsaftale mellem USA og Kina var nært forestående. Risikoaktiver som blandt andet aktier var købt på bekostning af de sikre aktiver, der nu ikke længere syntes nødvendige. Bevægelsen blev dog afbrudt kort tid inde i maj og august, da tweets fra Donald Trump ødelagde optimismen og forventningerne i den store aktieflok og udskød forventningerne om en snarlig handelsaftale. Den efterfølgende bevægelse i markedet betød aktiefald i maj og august – indtil videre de eneste to måneder med negative afkast i 2019 på globalt plan. 

Hvor og hvor stor er flokken, og hvor er den på vej hen?

Ovenstående er eksempler fra de seneste 12 måneder på, hvordan aktieinvestorer har været eksponeret, og hvad de forventede. Med andre ord viser størrelserne på markedsbevægelserne noget om, hvor aktieflokken har været placeret, hvor stor den har været og hvor den var på vej hen i et marked, hvor pludselige begivenheder i perioder har fået den til at skifte retning.

Det afgørende for at skabe et attraktivt langsigtet (mer)afkast er dog at kunne identificere, hvor aktieinvestorerne aktuelt er placeret, og hvad de forventer, der kommer til at ske. Parametre som flow, værdiansættelse, prisfastsættelse af volatilitet samt retningen på spekulative positioner er blot nogle af de parametre, der kan være medvirkende til at identificere den taktiske og strategiske markedsstemning, placeringen og markedets umiddelbare forventninger.

Aktuelt må det siges, at den recessionsfrygt, der herskede blandt mange investorer for 12 måneder siden, har fortaget sig. Vækstopbremsningen har stabiliseret sig og viser på nogle områder tegn på reacceleration, den amerikanske centralbank har sænket renten tre gange i 2019 og forholdet mellem USA og Kina ser ud til at være i bedring. De udfordringer, der for 12 måneder siden sendte aktieflokken i én retning, er vendt rundt, og aktieinvestorer løber nu i samlet flok i den modsatte retning. 

Alle investorer har samme information...

...men hvordan de tolker den information, er vidt forskelligt. Det er, når optimismen eller frygten når ekstreme niveauer, som det senest var tilfældet i 4. kvartal 2019, at man skal reagere som investor og overveje, om man fortsat skal løbe med konsensus. I 4. kvartal dominerede frygten for recession markederne, og kompensationen for at påtage sig aktierisiko var meget stor. Det betød med andre ord, at hvis ikke man delte markedets syn på snarlig recession, var belønningen for at købe aktier betydelig på længere sigt.

Selvom aktierne i 2019 er steget markant, indikerer udvalgte parametre på det overordnede plan endnu ikke ekstrem optimisme i aktieflokken. De tidligere modvinde, der nu er blevet til medvinde, som minimum i investoropfattelsen, udgør sammen en række politiske events i 2020 potentialet for at ændre retningen på aktieflokken.

Derfor er det som altid afgørende for den aktive investor at forholde sig til, hvad aktiemarkedet som helhed forventer, og hvordan andre investorer er positioneret – ikke målt på hvad de siger, men gennem det prisaftrykt deres positionering giver. Er disse forhold ekstreme i forhold til ens egne forventninger, er det tid til at træde ud af aktieflokken og vente på at den på et senere tidspunkt vender rundt og kommer tilbage.

Artiklen er også bragt som kommentar i Jyllands-Posten og på Finans.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>