Kan aktierne stige selv med dårlige nyheder?

Aktieeksponeringen blandt institutionelle investorer er ifølge målinger på det laveste niveau siden marts 2016. ”Vores vurdering er, at de har læst aktiemarkedet forkert og blev fanget fanget på det forkerte ben i 4. kvartal 2018 og derfor ikke har nået at lave den optimale allokering. At de største investorer er underinvesteret i aktier er et af flere væsentlige forhold, der peger på, at der er god bund under aktiemarkedet i 2019. Samtidig har USA’s centralbank sat renteforhøjelserne i bero, og en handelsaftale mellem USA og Kina kan fjerne bekymringerne for en handelskrig,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Ind eller ud af aktier er nok det mest stillede spørgsmål i investorkredse her i 1. kvartal. Efter et nervøst og skrøbeligt 4. kvartal, der bød på store fald, er markedet steget kraftigt fra begyndelsen af 2019.

Men rent faktisk skyldes det ikke, at alle dem, der solgte ud i slutningen af 2018, igen er begyndt at købe op i aktier i januar og februar, som man måske skulle tro. De har tværtimod brugt aktiekursstigningerne til at nedbringe deres aktieandele. Det er først her i marts, at flowet ind i aktier igen midlertidigt blev positivt, og ifølge det seneste funds manager-survey fra Bank of America Merrill Lynch er aktieeksponeringen blandt institutionelle investorer på det laveste niveau siden september 2016.

Derfor kan man godt antage, at rigtigt mange af de største investorer i verden, for eksempel amerikanske pensionsfonde, stadig i høj grad er underinvesteret i aktier, efter at mange storinvestorer i efteråret trak sig ud af aktier i ren og skær frygt for en kraftig vækstopbremsning samtidig med, at USA’s centralbank på det tidspunkt stadig strammede pengepolitikken og havde renteforhøjelser på menuen.

”I Formuepleje lå vi i modsætning til mange andre fuldt investeret gennem det meste af 4. kvartal, hvor mange andre investorer tog penge ud. Men selv om aktiemarkedet steg kraftigt i 1. kvartal, skyldtes store dele af stigningerne ikke at investorerne generelt øgede deres aktieandel, så de er faktisk stadig underinvesteret. Vi er ude i det man kalder en klassisk ”pain trade,” hvor mange investorer er gået glip af stigningerne først på året. Og det gør ondt – selv på professionelle investorer,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Rentesignalerne i USA spiller naturligvis en stor rolle i forhold til investorernes tvivlen, og det har ikke været trivielt for investeringsbankernes strateger at beslutte sig for, om de havde lyst til at være positiv, neutrale eller negative over for aktier.

”Vi er hele tiden opmærksomme på alle flowtyper. Vi får både ugentlige, månedlige og kvartalsvise billeder af, hvordan markedspositioneringen er. Det er for eksempel flowet i de spekulative positioner fra hedgefonde og i passive investeringer fra pensionsfonde og detailinvestorer eller funds manager-surveys, der fortæller, hvordan de største investorer ligger investeret. Disse bløde, ikke-økonomiske data bruger vi også i vores aktive kapitalforvaltning,” forklarer Søren Astrup.

Frygten for at misse en optur

Det at mange aktieinvestorer er gået glip af de stigende afkast i 1. kvartal er med til at holde en hånd under markedet.

”Der er stadig mange store investorer, der venter på ethvert svaghedstegn på at komme ind i aktiemarkedet, efter at de solgte ud i 4. kvartal 2018. Vi har set det mange gange før, at det lægger en hånd under markedet og dermed en bund under de værste risici for større kursfald. Hvis kurserne begynder at falde, vil der formentlig stå mange, der fortsat er underinvesteret i aktier, parat til at udnytte det som en købsmulighed. De er gået glip af gode afkast og vil ikke gentage den fejl. Nu hersker FOMO-princippet – Fear Of Missing Out. Samtidig fortsætter virksomhederne deres relativt aggressive aktietilbagekøbsprogrammer og høje payout-ratios. Det vil også lokke aktieinvestorerne til ved eventuelle kursfald,” vurderer Søren Astrup og tilføjer:

”Uagtet snakken om svage nøgletal og vækstafbøjning, er likviditeten blandt virksomhederne meget høj. Aktietilbagekøbene i USA kommer til at slå rekord i 2019, og det har løftet indtjeningen per aktie og dermed også aktiekurserne.”

Volatil markedsudvikling gavner aktive investorer

Udviklingen på aktiemarkedet siden oktober understreger også værdien af aktiv forvaltning og risikostyring frem for passiv, mener Søren Astrup.

”Sådan som aktiemarkedet har udviklet sig i det seneste halve år, ser man for alvor værdien af aktiv forvaltning. Med så volatile markeder vi har set det seneste halve års tid, kommer den aktive forvaltning til sin ret. For eksempel tog vi aktiv stilling til ikke at have for mange FAANG-aktier i 4. kvartal, da markederne faldt. Her kan de aktive investorer skille sig ud fra flokken. Det gælder både den overordnede aktieeksponering og mere specifikt ned i evnen til at vælge de rigtige selskaber, når man skal skabe det optimale risikojusterede afkast,” siger Søren Astrup og nævner også den samlede aktivallokering til andre finansielle aktiver som virksomhedsobligationer og emerging markets-aktiver, som noget hvor man kan gøre en aktiv forskel.

Pas på med at sælge ud i utide

Han mener, at tiden har vist, at Formuepleje valgte rigtigt, da man valgte at gå imod strømmen og øge aktieeksponeringen to gange i oktober, hvor andre havde travlt med at komme ud af aktiemarkedet.

Ved første øjekast ramte vi ikke skiven, idet markederne fortsatte med at falde. Det var sådan set en fejl, fordi det bedste købstidspunkt var ved årsskiftet.

Pointen er dog, at det er vigtigt at tilrettelægge sine salg og køb efter de fundamentale forhold, og her fik vi ret. Den globale økonomi var ikke på vej mod recession, og den amerikanske centralbank var ikke på autopilot mod rentestigninger.

”Efter vores vurdering er udviklingen siden da en rigtig god påmindelse om, at man ikke skal lade sig skræmme af kursbevægelser, men forholde sig til de fundamentale forhold. Hvis man ikke forholdt sig kritisk i 4. kvartal 2018, ville man have solgt med tab,” siger Søren Astrup, der mener, at man skal bevare ro og overblik selv ved kraftige kursudsving.

”Undersøgelser viser, at vil man have det bedst mulige risikojusterede afkast, er man nødt til gennemgående at være investeret i markedet, ellers går man glip af de bedste dage. Over en 30 års periode skal man ikke miste mere end de 60 bedste dage, før man risikerer et negativt afkast,” siger Søren Astrup, der nærer stor tillid til, at 2019 bliver et godt investeringsår efter at have lagt fra land med solide kursstigninger.

Formueplejes syn på 2019

”Vi har en stærk tro på, at 2019 munder ud i et godt investeringsår, men man kan nok ikke forvente, at kursstigningerne hele året fortsætter i det tempo, som vi har set i 1. kvartal,” forklarer Søren Astrup, der ser to hovedforklaringer på, at billedet er vendt.

”Senest har centralbanken i USA sat sine renteforhøjelser i bero i hvert fald året ud, mens ECB, Bank of Japan, Bank of England og andre centralbanker allerede har trukket følehornene til sig tidligere på året i forhold til en opstramning af pengepolitikken. Markedets tolkning af Feds U-vending er hovedårsag til, at stemningen i det hele taget er vendt trods de vækstbekymringer, der fortsat er til stede i et eller andet omfang.

”Derudover er der en udbredt forventning om, at USA og Kina når til enighed om en ny handelsaftale og lukker ned for handelskrigen. Det har også spillet en rolle i, at investorerne har droppet de værste bekymringer. Lykkes det at lande en handelsaftale, vil det lægge en dæmper på handelsstriden, men overordnet set kan man ikke sige, at stridsøksen er 100 procent begravet. Den amerikansk-kinesiske rivalisering vil fortsætte for uformindsket styrke på en række andre områder, eksempelvis politisk og teknologisk, men set med investorøjne vil en handelsaftale lægge en dæmper på de værste bekymringer,” slutter Søren Astrup. 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>