I Formuepleje har vi ingen løsninger, hvor gebyrer overstiger det forventede afkast

Udfordringen med at skabe afkast i en tid med rekordlave renter har fyldt meget den seneste tid. Medierne fortæller historier om flere banker, der har anbefalet og solgt investeringsprodukter, hvor det forventede afkast var lavere end omkostningerne forbundet hermed. I Formuepleje hylder vi som altid en gennemsigtig omkostningsmodel, og både vores rådgivning og investeringsløsninger er fortsat baseret på at levere mest mulig værdi til kunderne.

I Formuepleje mener vi naturligvis, at det er altafgørende, at man som kunde kan have tillid til den rådgivning og de investeringsløsninger, man bliver præsenteret for. Som aktiv kapitalforvalter forholder vi os derfor løbende til det forventede afkast og tilpasser proaktivt indholdet og risikoen i vores fonde.

”Selvom det er et tema, der løbende vurderes i vores investeringskomite, har vi valgt at lave en ekstra gennemgang af vores egne produkter for at sikre, at vi ikke udbyder investeringsløsninger, hvor det forventede afkast efter omkostninger er negativt. Alle investeringsløsninger, vi udbyder, skal bidrage med et aktivt værditilbud til vores kunder, og det kan vi konstatere, at de gør,” siger Søren Astrup, der er direktør og medlem af Formueplejes investeringskomité.

Han tilføjer, at investeringskomiteen allerede i 2015 anbefalede, at investorer ikke direkte investerede i investeringsforeninger, hvori der udelukkende indgår danske stats- og realkreditobligationer. Simpelthen fordi det lave renteniveau også dengang betød, at det forventede afkast ikke var tilfredsstillende i forhold til omkostningerne.

”Konsekvensen blev, at vi ændrede investeringsmandatet i den daværende afdeling Formuepleje Danske Obligationer ved helt konkret at give afdelingen mulighed for at investere i investment grade-virksomhedsobligationer for at øge det forventede afkast. Det betød også, at afdelingen skiftede navn til Formuepleje Obligationer, som den også hedder i dag.”

Gennemsigtige omkostninger

Gennemsigtigheden spiller også en afgørende rolle i forhold til de afkast, man som kunde i Formuepleje kan forvente af sine investeringer.

”Ud over gennemsigtigheden i forhold til omkostninger er det også vigtigt, at de forventninger, vi stiller vores kunder i udsigt i forhold til afkast og risiko, også har rod i virkeligheden, og at de frem for alt giver et retvisende billede af det aktuelle investeringsmiljø. I flere af vores kapitalforeninger har vi derfor opsat absolutte afkastmål, da vi har en ambition om, at vi skal kunne levere fornuftige, positive afkast på femårige investeringshorisonter. Disse afkastmål er naturligvis efter alle omkostninger. I alle produkterne tager vi dog også hensyn til afkastforventningerne på kortere horisonter,” siger Søren Astrup.

Læs mere om de femårige afkastmål for Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Rådgivning skal skabe værdi for kunden

En del af den aktuelle debat sætter desuden spørgsmålstegn ved kvaliteten af den rådgivning, man som privat investor kan møde i branchen, og hvorvidt den tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov og interesser.

”Vi altid har fokus på kundens risikoprofil og det forventede afkast efter alle omkostninger og aldrig, hvad indtjeningen til Formuepleje kan blive. Derfor rådgiver vi kun med udgangspunkt i kunden, og det betyder, at du altid kan være sikker på, at vores fokus altid er, hvordan vi bedst bevarer og øger netop din formue. Det betyder også, at ingen kunde må sidde tilbage med en løsning, hvor det forventede afkast efter alle omkostninger ikke er tilfredsstillende. Uanset om man har lav risikoprofil og udelukkende ønsker at investere i obligationer, er vores rådgivning baseret på altid at levere mest mulig værdi til vores kunder,” siger Henry Høeg, som er Formueplejes direktør for kunderådgivning.

Har du spørgsmål til Formueplejes afkastforventninger, vores omkostningsstruktur eller andet, er du velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>