Derfor er G20-mødet vigtigt

Weekendens G20-topmøde kan få betydning for udviklingen på de finansielle markeder. USA’s præsident Donald Trump og Kinas Xi Jinping mødes, og den verserende handelskonflikt mellem de to lande er derfor det altoverskyggende tema for investorer verden over. ”Der vil blive tolket vidt og bredt på de signaler, som de to udsender på topmødet, og det kan også få betydning for Den Amerikanske Centralbanks fremtidige pengepolitik,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje.

Normalt er G20-møder mellem verdens 20 største økonomier ikke noget, der normalt påvirker kursudviklingen på de finansielle markeder eller, om centralbankerne hæver renten eller ej. Men den kommende weekends G20-topmøde i japanske Osaka, hvor 19 landes regeringer og centralbankchefer samt EU-toppen sætter sig til bords sammen, er anderledes end normalt.

På grund af handelskrigen mellem USA og Kina er der en vis bekymring i de finansielle markeder om, hvorvidt en eskalering i konflikten kan ramme den globale økonomiske vækst og forværre den afmatning, som en del investorer ser for sig.

Derfor vil mødet mellem USA’s præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping stjæle opmærksomheden på weekendens topmøde. Mødet finder sted lørdag klokken 11:30 japansk tid.

”Agendaen på G20-mødet er ikke vigtig i sig selv, men mødet har denne gang relevans for investorer verden over, fordi Trump og Xi Jinping begge deltager og sammen skal diskutere den verserende handelskonflikt. Handelskrigen har stor betydning for markedsstemningen og kan få afgørende indflydelse på rentestien i USA. Hvordan mødet mellem Donald Trump og Xi Jinping falder ud, er således afgørende i forhold til dels den aktuelle markedsstemning, men i høj grad også hvordan USA’s centralbank kommer til at agere fremadrettet. Netop pengepolitikken i USA har enorm betydning for kursudviklingen på de finansielle markeder i denne sencykliske fase,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje.

Tre udfaldsrum i vente

Hvad spejder markedet så efter? Overordnet er der tre udfaldsrum for weekendens møde, forklarer Otto Friedrichsen. Med det neutrale ”sparke dåsen ned ad vejen” som det mest sandsynlige:

”Markedets hovedscenarie er, at der indgås en våbenhvile, således at der ikke påføres told på yderligere 300 milliarder dollars, som Donald Trump tidligere har truet med. Markedet forventer endvidere en konstruktiv dialog, som åbner for, man over de kommende måneder kan nå tættere en afklaring eller løsning på handelskonflikten. Markedsreaktionen mandag vil i dette scenarie være forholdsvis begrænset.”

I det positive scenarie når parterne til enighed omkring de resterende problematikker og en endelig aftale offentliggøres.

”I det scenarie vil aktierne mandag reagere positivt, mens renterne vil stige. Forventningerne til en rentesænkning fra Den Amerikanske Centralbank i juli, vil ligeledes falde væsentligt,” forklarer Otto Friedrichsen.

Sidste scenarie er det negative, hvor USA og Kina vender ryggen til hinanden.

”I det negative scenarie går forhandlingerne i stå og parterne skilles. Risikoen for yderligere amerikansk told på kinesiske varer stiger markant. I dette scenarie vil aktier mandag komme under pres, mens renterne vil fortsætte mod lavere niveauer. Det vil medføre en rentesænkning i USA på centralbankens julimøde,” siger Otto Friedrichsen, der fremhæver, at hovedscenariet har størst sandsynlighed, men at variationer af de alternative scenarier ikke kan udelukkes:

”Det er netop årsagen til de finansielle markeders fokus på G20-mødet i Japan hen over weekenden.”

Aktie- og obligationsinvestorer ser vidt forskelligt på tingene

Otto Friedrichsen fremhæver, at der siden efteråret 2018 er sket en markant udvikling på en række fronter: Renterne er faldet mærkbart, centralbankerne har foretaget en U-vending og er gået fra renteforhøjelse til rentepause til nu at signalere rentesænkninger, og den globale vækst befinder sig i et stadie med afmatning, hvor der er en del bekymring for, at væksten falder ned i et hul.

”Denne divergens mellem aktie- og obligationsmarkederne vil være en katalysator til markedsvolatilitet – specielt hvis mødet mellem Donald Trump og Xi Jinping ender i enten det positive eller negative scenarie,” siger Otto Friedrichsen. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>