Amerikansk regnskabssæson blev bedre end frygtet

Midt i handelsretorikken mellem USA og Kina er de amerikanske selskaber tæt på at have afsluttet regnskabssæsonen for 1. kvartal. På forhånd var der ventet et fald i indtjeningsvæksten på næsten 4 procent i de amerikanske selskaber i 1. kvartal. Det endte dog ikke som frygtet, men med en stigning på 1,8 procent. ”Overordnet set var det på et fornuftigt niveau, men forventningerne i starten af kvartalsrapporteringen var de laveste siden 2016, så det er i det perspektiv, man skal se overraskelsen.” siger Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje.

Den amerikanske regnskabssæson lakker mod enden, og facit er, at virksomhederne i USA har overrasket positivt i 1. kvartal, men fra et lavere forventningsniveau, end det der var gældende i 2018.

Langt størstedelen af de amerikanske selskaber i S&P 500-indekset har nu præsenteret regnskab for 1. kvartal, og konklusionen er, at det står bedre til med indtjeningen i virksomhederne, end analytikerne på forhånd havde frygtet.

Før regnskabssæsonen gik i gang, havde analytikerne estimeret, at indtjeningsvæksten ville falde med 3,9 procent – men efter at 91 procent af selskaberne har aflagt kvartalsregnskab viser indtjeningen rent faktisk fremgang og er steget cirka 1,8 procent.

”Det er ikke i sig selv imponerende, men fornuftigt omstændighederne taget i betragtning, og det er væsentligt bedre end forventet. Mens indtjeningen er bedre end forventet, ligger omsætningen, der dog heller ikke har oplevet samme negative revision gående ind i kvartalet, stort set på linje med, hvad markedet har regnet med,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje.

Overraskelser sker fra et lavt niveau

Men det er vigtigt at understrege, at forventningerne på forhånd var skruet ned til det laveste i tre år.

”Det er i det perspektiv, at selskaberne overrasker positivt. Man kan sige, at nogle af de bekymringer, der har været, nu er skubbet foran os. Forventningerne til indtjeningsvæksten i 2019 ligger nu på cirka 3 procent, efter at forventningerne til 2. kvartal gennem regnskabssæsonen er nedrevideret en anelse, mens de til gengæld er kørt op for 3. og 4. kvartals vedkommende,” siger Otto Friedrichsen, der fremhæver, at andelen af selskaber, der overrasker positivt, ligger på 76 procent.

”Det er på linje med det historiske gennemsnit og højere end 4. kvartal 2018, men til gengæld lavere end 1.-3. kvartal 2018. Det skyldes især skattereformen i USA, der gav indtjeningen et boost sidste år, men den effekt kommer kun en gang, når man sammenligner på årsbasis,” forklarer han.

Alle sektorer overrasker

Kigger man på sektorer, er de positive overraskelser kommet inden for alle brancher, men cyklisk forbrug, varige forbrugsgoder og tech-selskaberne har leveret de største overraskelser, når det gælder indtjening.

På omsætningssiden er det sundhed og tech, der trækker i forhold til graden af at overraske positivt, mens materiale- og industrisektorerne står svagest i det lys.

Svag belønning, men hård straf for at overraske

Otto Friedrichsen fremhæver samtidig, at selskabernes belønning for at overraske positivt ikke er særlig stor. Straffen for at overraske negativt er derimod voldsom.

”Investorerne ved godt, at forventningsniveauet er lavt, så kursbelønningen er ikke ret stor ved at overraske positivt. Skuffer man til gengæld på de lave forventninger, straffes man hårdt. Der er lavere belønning og større straf. Det er det samme billede, vi har set med de danske selskaber,” siger Otto Friedrichsen, der også har en interessant observation af den regnskabssæson, der er tæt på at være overstået: Valutaernes relativt store betydning for indtjeningen.

Styrket dollar svækker indtjeningen

Dollaren er steget i 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal sidste år, og det slår negativt igennem på indtjeningen hos de amerikanske virksomheder. Det understreger værdien af de positive overraskelser.

”Den driftsmæssige modvind, der er hos de amerikanske selskaber, skyldes til en vis grad valutaeffekter. Det koster cirka 2 procentpoint i indtjening, når selskaber i kvartalet har konverteret euroindtjeningen om til amerikanske dollar, fordi det sker fra en lavere eurokurs,” konstaterer Otto Friedrichsen, der peger på, at dollaren også er steget i 2. kvartal og aktuelt koster omkring 6,66 kroner for 1 dollar:

”Hvis dollaren ikke bevæger sig yderligere op, bliver valutamodvinden fremadrettet mindre både på indtjeningen og omsætningen.”

Ud over valutaeffekten er der også negative effekter fra prisstigningerne på olie, men trækker man valuta og energi ud som faktorer, ser det faktisk endnu mere solidt ud.

”Korrigerer man for valuta og energi, havde omsætningsvæksten ikke heddet 5 procent, men cirka 8 procent, og det er ganske pænt i et historisk perspektiv,” slutter Otto Friedrichsen.

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>