Årsskiftet betyder nye skatteregler for fire af Formueplejes fonde

Fire af Formueplejes aktiefonde er hidtil blevet beskattet som kapitalindkomst. Fra 1. januar 2020 bliver de fire aktiefonde i stedet beskattet som aktieindkomst, så alle aktiebaserede fonde hos Formuepleje fremover beskattes som én indkomsttype.

Når det bliver 1. januar 2020, bliver det også tid til nye skatteregler for fire af Formueplejes aktiefonde.

Konkret drejer det sig om de fire akkumulerende aktiefonde LimiTTellus, Better World Global Opportunities, Better World Environmental Leaders og Globale Aktier – Akkumulerende, der alle går fra at blive beskattet som kapitalindkomst til at blive beskattet som aktieindkomst.

”De fire fonde indeholder alle 100 procent aktier og beskattes under de nye regler, der er gældende fra 1. januar, som aktieindkomst, hvor de hidtil er blevet beskattet som kapitalindkomst,” forklarer kundedirektør og partner Helle Snedker og fremhæver, at de nye regler alt andet lige burde lette forståelsen af, hvordan aktier beskattes.

Lagerbeskatning er fortsat gældende

Hidtil er udbyttebetalende fonde, der investerer minimum 50 procent i aktier blevet beskattet som aktieindkomst, hvorimod akkumulerende fonde, der investerer i aktier er blevet beskattet som kapitalindkomst.

”Det har den betydning, at skattesatsen bliver en anden for de aktiefonde, der har hidtil er blevet beskattet som kapitalindkomst. De første 55.300 kroner bliver således beskattet med 27 procent – og 110.600 kroner, hvis man er gift, mens afkast eller realiserede gevinster over den grænse bliver beskattet med 42 procent. Til gengæld er der ikke lavet om på, at de fire fonde fortsat beskattes efter lagerprincippet, hvor man betaler skat hvert år, uanset om der er et realiseret et afkast eller ej, og så til gengæld ikke betaler noget den dag, hvor investeringen skal realiseres,” forklarer Helle Snedker og tilføjer:

”En anden betydning er, at investeringer, der beskattes som aktieindkomst, hvor der opstår tab, kan modregnes i anden aktieindkomst, hvor man har haft en gevinst. Det kan kapitalindkomst ikke, så der er altså nogle klare forskelle, man skal være opmærksom på."

Tab, som ikke kan modregnes i realiserede aktiegevinster og udbytter, udbetales med en skatteværdi på 27 procent/42 procent ligesom unoterede aktier.

VSO og aktiesparekonto er også mulig

Rent praktisk har ændringen også den betydning, at man kan bruge aktiesparekontoen til at investere i de fire Formuepleje-fonde, der ændrer beskatningsform. Det har de akkumulerende fonde, der investerer i aktier ikke kunnet hidtil.

”At de fire fonde overgår til aktieindkomstbeskatning, har ydermere den betydning, at man nu kan investere i disse fire fonde via aktiesparekontoen, hvor man i Formuepleje-regi i forvejen kan investere i Formuepleje Globale Aktier, Formuepleje Forbrugsaktier, Formuepleje Rusland og Formuepleje Danske Aktier. Samtidigt vil det fortsat være muligt at lade de fire akkumulerende fonde indgå i investeringer via virksomhedsskatteordningen,” siger Helle Snedker og slutter:

”Hvis ændringerne er noget, der giver anledning til spørgsmål og overvejelser, så er vi i Formueplejes rådgiverteam altid parat til at hjælpe med at finde de rigtige svar.”

Via følgende link kan du få hele overblikket over de gældende skattesatser.

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>