Rentestien i USA er behæftet med stor usikkerhed i 2019

Ved årets indgang forudsagde Formuepleje, at Fed ville hæve renten fire gange i løbet af 2018. Meget tyder på, at vi får ret i den forudsigelse, efter at renten onsdag blev hævet for tredje gang i år. For 2019 ser billedet til gengæld langt mere grumset ud. ”Også i Fed er man i tvivl. Nogle tror på blot en rentestigning, andre på tre og så en sænkning i slutningen af 2019,” siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje og medlem af Investeringskomiteen.

Det har ligget klart fra begyndelsen af året, at 2018 ville være lig med renteforhøjelser i USA. Verdens største økonomi målt på BNP er godt i gang med det næstlængste økonomiske opsving nogensinde og har vækstrater på over 4 procent, så rentestigninger har ligget lige til højrebenet.

Foreløbig har prognoserne holdt stik, og vi har efter renteforhøjelsen i onsdags haft tre stigninger på et kvart procentpoint, så renten nu ligger i lejet 2-2,25 procent.

”Alt andet ville have været en kæmpe overraskelse med den fart, der er på amerikansk økonomi,” siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje og medlem af Investeringskomiteen.

Den klare forventning er, at Fed hæver renten en gang mere til december, så vi kommer op på fire renteforhøjelser og en toneangivende rente på 2,5 procent, når kalenderen skifter til 2019. Det er forventningen i markedet og nok så vigtigt blandt 12 af Centralbankens 16 medlemmer.

Ingen klar retning på renterne i 2019

Til gengæld er billedet anderledes mudret, når man kigger ind i 2019. Her tegner der sig ikke nogen klar retning, for hvordan renteudviklingen skal bevæge sig i. Internt i Fed viser de såkaldte dot plots, at der er stor uenighed om, hvor renten bevæger sig hen.

Nogle forventer blot en enkelt rentestigning, andre igen venter tre rentestigninger og så en udfladning og sågar en sænkning i slutningen af året. Udsigten for 2019 er med andre ord grumset og svær at blive klog på. I Formuepleje er forventningen, at USA’s økonomi overordnet set holder det høje tempo og godt kan rumme flere rentestigninger i hvert fald i starten af året.

”Opsvinget er meget stærkt, så jeg tror, at vi kan få flere rentestigninger i 2019. Jeg ser ingen tegn på, at en recession er nært forestående og tror derfor ikke, at Fed sænker renten i slutningen af 2019. Det kan godt være, at vi får noget vækstafmatning i USA i andet halvår, men den afmatning skal være meget kraftig, før en rentesænkning kan komme på tale,” siger Henrik Franck og uddyber risikoen for en afmatning i løbet af 2019:

Lige nu kører USA’s økonomi på fulde kedler, men de finanspolitiske stimulanser varer ikke ved, og effekterne fra den store skattereform begynder at aftage. Det kan udfordre væksten, og det samme kan handelskrigen med Kina, hvis den får lov at eskalere. Men det vil være en overraskelse, hvis vækstopbremsningen bliver så kraftig, at man må sænke renten.”

Renteniveauet er stadig lempeligt

Selv om Fed otte gange siden 2015 har hævet renten, er det sket fra et historisk lavt niveau på 0,25 procent, og derfor er der plads til at føre strammere pengepolitik, så længe vækstraterne i USA udvikler sig, som de gør.

”Stram pengepolitik er ikke en rente på 3-3,5 procent med så robust en vækst, som USA har nu. Hvis den nominelle vækst er omkring 3 procent og inflationen 2 procent, skal vi op på en rente på 5 procent, før man for alvor kan tale om stram pengepolitik, så der er plads til, at Fed kan hæve renterne en del endnu. Så kan det måske flade ud i slutningen af 2019, men jeg tror ikke på, at vi kun får en enkelt renteforhøjelse næste år eller, at det er sandsynligt med en sænkning i slutningen af året,” siger Henrik Franck, som dog peger på, at uvisheden om rentestien kan medføre noget usikkerhed i markedet.

Der er p.t. stor spredning i, hvor investorer og økonomiske iagttagere ser pengepolitikken bevæge sig hen i 2019.

”Hvor retningen i pengepolitikken i 2018 har været ret tydelig og spørgsmålet har været, om vi vil få tre eller fire rentestigninger, er der i slutningen af 2019 rent faktisk tvivl om retningen, og om renterne skal op eller ned. Det er første gang i lang tid, at der er tvivl om retningen i pengepolitikken, og det kan da godt give nogle dønninger på de finansielle markeder,” siger Henrik Franck.

Markedet ligger under Feds forventninger

Lige nu peger Feds dot plots i retning af, at renten med udgangen af 2019 til 3,25 procent, mens markedsforventningerne ligger et nøk under det niveau. Spørgsmålet er så, om det er Fed eller markedet, der skal justere forventningerne.

”Specielt hvis det er markedet, kan man godt regne med nogle bølgeskvulp i kurserne på de finansielle markeder, fordi investorerne skal finde ud af, hvilket leje de så skal lægge forventningerne i. Det hele afhænger naturligvis af, hvor holdbart det igangværende opsving er. Skulle Fed gå hen og sænke renten i slutningen af 2019, vil det også give dønninger, fordi det vil blive taget som udtryk for, at centralbanken ser afmatning i opsvinget. Men når man som vi i Formuepleje tror, at USA’s opsving har mere i sig endnu, må det alt andet lige også indebære en forventning om, at renterne skal yderligere op,” siger Henrik Franck.

I Europa er der anderledes stille med renteforhøjelserne. ECB afslutter sine støtteopkøb til nytår og har tydeligt signaleret, at rentestigninger fra ECB’s side først kommer på tale efter sommeren 2019.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>