Månedsstatus: Positive afkast i en måned med fokus på Trump, Italien og Emerging Markets

Den positive udvikling på aktiemarkederne fortsatte i august, om end afkastet var lavere, og afkastspredningen blandt markederne var større.

Overordnet set fortsatte USA sin stærke performance understøttet af en stærk makroøkonomisk udvikling, der klart overstråler den øvrige verden, samtidig med at der i det meste af måneden var ro omkring den verserende handelskonflikt mellem blandt andet USA og Kina.

Formueplejeforeningernes aktieporteføljes eksponering mod de små og mellem store amerikanske selskaber (Russell 2000) fortsatte med at gøre det væsentligt bedre end både det brede amerikanske marked, men i særdeles også set i forhold til både Europa og Emerging Markets. Således er Russell 2000 steget med knap 4,5 procent, mens Europa og Emerging Markets er faldet med op mod 2,5 procent.

Uroen omkring Tyrkiet og Argentina kombineret med en stærk amerikansk økonomi, der over tid vil opleve højere renter, har været hovedproblematikken for Emerging Markets og i særdeleshed Tyrkiet, idet Tyrkiet finansierer sit underskud i blandt andet amerikanske dollar.

I Europa har bekymringen omkring de italienske budgetforhandlinger ligeledes lagt en dæmper på optimismen, idet en af hovedkanalerne for et udfordret Italien og Europa går gennem den europæiske banksektor.

August er traditionelt en feriemåned på de europæiske obligationsmarkeder, og 2018 blev ingen undtagelse. Med en europæisk centralbank, der i juni meddelte, at der ikke ville komme renteforhøjelser før tidligst september 2019, var markedet tvunget til at kigge andre steder hen efter nyheder.

Her var det især italiensk politik, der bød sig til. Som det var tilfældet for aktier, sendte den ulmende konflikt angående det italienske statsbudget mellem den nye italienske regering og EU først renterne ned og derefter en smule op, da konflikten nu ser ud til at være mulig at løse.

Status på måneden var marginalt faldende renter og dermed også små plusser i Formueplejeforeningernes realkreditobligationsporteføljer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>