Månedsstatus for november: Stabilisering i aktiemarkedet og rentefald blandt obligationerne

Et kraftigt fald i olieprisen og fortsatte udfordringer for den amerikanske IT-sektor var blandt de forhold, der satte dagsordenen på de finansielle markeder i november. Formueplejes aktive tilgang til investering bidrog dog til at skabe positive afkast i både aktie- og obligationsporteføljerne.

I forhold til oktober har man i november kunnet registrere en væsentligt mere stabil udvikling i aktiemarkedet. Måneden har udviklet sig behersket med positive om end beskedne amerikanske aktieafkast på cirka 1,5 procent, mens europæiske aktier og aktier i Emerging Markets har udviklet sig mere moderat. Samlet set kunne det globale aktieindeks notere sig en fremgang på 0,3 procent over måneden målt i USD.

Ud over udviklingen på specielt den europæiske politiske scene er der primært to forhold, der har tiltrukket sig opmærksomhed i relation til aktiekursudviklingen.

Markant fald i olieprisen

For det første er olieprisfaldet fortsat i november, og olieprisen er således faldet med op mod 30 procent siden toppen i oktober. Prisfaldet har naturligvis primært ramt de olierelaterede industrier, hvor indtjeningen udfordres af det kraftige prisfald. I forhold til aktiemarkedet som helhed og specielt i en forbrugsdrevet amerikansk økonomi fungerer olieprisfaldet som en skattelettelse og er dermed understøttende for det fremtidige amerikanske forbrug.

Effekten er dog indtil videre behersket, samtidig med at opbremsningen i de generelle amerikanske og globale temperaturmålinger på den økonomiske aktivitet har overskygget olieprisfaldet. Olieprisfaldet har også haft en medvirkende effekt på den forventede opbremsning, der kan registreres blandt selskabernes investeringsaktiviteter, netop fordi energisektoren er investeringstung og fylder relativt meget i amerikansk økonomi og investeringsaktivitet.

Formueplejes aktieportefølje er og har været undervægtet i energisektoren, hvilket har bidraget til den positive udvikling i november.

Udfordrede FAANG-aktier øger krav om kvalitet i aktieporteføljen

For det andet har de amerikanske teknologiaktier været i centrum efter fortsættelsen af kursnedturen i blandt andet FAANG-aktierne (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google). Udviklingen startede allerede i starten af oktober i forbindelse med de første regnskaber og er senest fortsat med Apple og udmeldingerne fra Apples regnskab. Problemet er, at man i flere områder af teknologiaktierne kan begynde at registrere et tab af momentum i omsætningen. Dette kombineret med højere omkostninger og forventede højere omkostninger fra blandt andet lønning, handelskrig/told, metaller og renter lægger pres på indtjeningen.

Netop FAANG-aktierne, og visse andre segmenter i aktiemarkedet har gennem en længere periode handlet til højere og højere multipler. Forventningerne til den fremtidige vækst er med andre ord blevet ved med at stige og har gjort aktierne dyrere og dyrere på forventningen om fortsat høj og uforstyrret indtjeningsvækst. Modvind på omsætningen, højere omkostninger og dyrt prisfastsatte aktier er en meget dårlig cocktail, idet prisen oftest er den eneste variabel, der korrigeres – netop som vi har set gennem november.

Prisfastsættelse og høj kvalitet i indtjeningen er nogle af kerneelementerne i strategien i Formueplejes aktieportefølje, hvorfor der har været en meget begrænset eksponering mod netop de berørte segmenter – et valg der har været understøttende for afkastudviklingen i november.

Geopolitiske udfordringer

Den politiske scene har især domineret udviklingen i Europa. Åbningen af en dialog mellem Italien og EU-kommissionen omkring budgetforhandlingerne for 2019 har reduceret rentespændet mellem Italien og Tyskland og er således et signal om, at obligationsejerne kræver lavere kompensation for den italienske risiko, sammenlignet med tidligere. Samtidig har det været understøttende for specielt de italienske (og europæiske) banker, som gennem 2018 har været blandt hovedårsagerne til det europæiske aktieindeks’ underperformance.

Formuepleje opkøbte ad to omgange europæisk aktieeksponering gennem oktober, mens US dollar eksponeringen blev reduceret i starten af november. Alle tre beslutninger har netto-set haft en positiv effekt.

I Storbritannien er den politiske scene i opbrud i form af ministerafgang og politisk usikkerhed efter skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien. Fremadrettet afventer en parlamentsafstemning på selvsamme aftale, hvilket i øjeblikket synes stærkt udfordret. Den finansielle reaktion er primært set gennem valutamarkedet og indenlandsk orienterede britiske aktier. Aktieporteføljens britiske eksponering er for det første undervægtet i forhold til benchmarket som helhed, men samtidig består eksponeringen også primært af eksportører, der alt andet lige understøttes af den svækkede valuta.

Samlet set opnåede Formueplejes aktieportefølje et samlet afkast på 2,3 procent, hvilket var cirka 0,7 procentpoint bedre end aktiemarkedet som helhed.

Også positivt afkast på obligationer

På obligationsmarkederne blev renterne sent ned af en knap så positiv cocktail. Handelskrig mellem USA og Kina, budgetkrig mellem Rom og Bruxelles, Brexit-forhandlinger mellem London og Bruxelles, en såkaldt dueagtig tale fra den nye næstformand i den amerikanske centralbank og nogle skuffende nøgletal fra især Eurozonen sendte de 10- og 2-årige renter ned med henholdsvis 0,03 og 0,07 procent.

Der har derfor helt naturligt været positive afkast i Formueplejes obligationsporteføljer. Bedst eksemplificeret ved den rene obligationsfond, Formuepleje Fokus, der er steget ca. 0,5 procent i november.

Afkastudvikling i november

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>