Investorer tager godt imod våbenhvilen i handelskrigen

Der bliver draget et lettelsens suk på de finansielle markeder efter våbenhvilen mellem USA og Kina i den verserende handelskrig. ”Nu er dåsen skudt lidt ned ad vejen, og man har købt sig lidt tid i forhold til at finde en mere holdbar løsning,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Handelskrig mellem USA og Kina

Weekendens G20-topmøde gav fuld valuta i forhold til at minimere spændingerne i den verserende handelskrig mellem verdens to største økonomier – USA og Kina. De to landes præsidenter, Donald Trump og Xi Jinping, mødtes over en middag sammen med deres respektive delegationer og nåede frem til en 90 dages våbenhvile uden nye toldsatser.

Der blev også nået til enighed om en hensigtserklæring, hvor Kina blandt andet forpligter sig til omgående at aftage flere amerikanske landbrugsprodukter og sænke toldsatserne for import af amerikanske biler for at udligne noget af den voldsomme ubalance, der er i handelsbalancen mellem de to lande.

Det betyder også, at USA undlader at hæve toldsatserne til nytår fra 10 til 25 procent på kinesiske varer for en værdi af 200 milliarder dollars, som det ellers var planlagt.

”Det er det bedst mulige udfald, og det var der ikke mange, der har troet på. Forventningen forud for mødet var mere varm luft og træden vande, men nu ligger der en hensigtserklæring, hvor man forsøger at finde en løsning. Man løser naturligvis ikke alle problemerne på 90 dage, men dåsen er skudt lidt ned ad vejen, og man har købt sig noget tid til at finde en løsning. Derfor ser man lidt et lettelsens suk på aktiemarkederne, om end det er på et skrøbeligt grundlag,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje, og minder om, at de planlagte stigninger i toldsatser fra 10 til 25 procent kommer i spil efter våbenhvilen, hvis man ikke inden da har fundet frem til en løsning.

Berørte områder vejrer morgenluft

De finansielle markeder har taget pænt imod nyheden om våbenhvilen og retter sig kraftigt op efter en del markedsuro i 2018. De europæiske aktier steg 2 procent fra morgenstunden, og det samme gjaldt amerikanske futures, mens et selskab som A.P. Møller-Mærsk, der er stærkt afhængig af en velfungerende verdenshandel, steg over 4 procent.

”De områder, der har været presset på grund af handelskrigen reagerer positivt. Det er kinesiske og tyske aktier og især tysk bilindustri, der alle har haft et svært år med negativ kursudvikling foranlediget af handelskrigen. Det tyske DAX-indeks er faldet mere end 10 procent i år, og det kinesiske er faldet tæt på 20 procent. Dollaren er også svækket, og risikoaktiver generelt er styrket. Det er en helt klassisk reaktion på en god nyhed, der er med til at skabe noget ro for en tid i hvert fald,” forklarer Otto Friedrichsen, som omvendt advarer imod at tage for givet, at det hele nu falder til ro.

”Vi kender Trump, hans retorik og forhandlingstaktik, så helt sikker kan man jo ikke være på, at våbenhvilen holder. Det kan hurtigt ændre sig. Omvendt kunne noget tyde på, at han har læst skriften på væggen. Hidtil har han udelukkede haft medvind i sin præsidentperiode med økonomien, aktierne og tillidsindikatorerne. Det billede er skiftet nu, og Trump kender mekanismerne, så han har jo også set, hvordan markedsvilkårene har ændret sig på det seneste og dermed hans forhandlingsgrundlag,” siger Otto Friedrichsen.

I tråd med Formueplejes taktiske aktiv-allokering

For Formueplejes vedkommende kommer våbenhvilen også som en god nyhed – og i tråd med de overvejelser og beslutninger, som blev truffet, da markederne var mest volatile for et par måneder siden.

”Under markedsuroen i oktober benyttede vi i to omgange anledningen til at købe op i europæiske aktier for i alt 1,5 milliarder kroner ud fra en betragtning om, at europæiske aktier var for lavt værdiansat med den aktuelle økonomiske vækst og de politiske risici, herunder specielt de italienske budgetforhandlinger. Her var der med i overvejelserne, at konflikten mellem USA og Kina kunne bevæge sig i den rigtige retning og understøtte særligt de tyske bilproducenter, som vi har set her i weekenden,” slutter Otto Friedrichsen.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>